INICIO

ILOQUID - Perfiles Profesionales Servicios Sociales

PARTICIPACIÓ DEL COPEC COM EXPERT ESTUDI SOBRE PERFILS

ÀMBIT DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES

La Diputació de Barcelona, des de l'Àrea de desenvolupament Econòmic i Àrea de Benestar Social., està portant a terme el projecte ILOQUID. L'objectiu és fer una diagnosi de la prestació de serveis d'atenció a les persones i obtenir el mapa de la dependència de tot el territori per traduir-lo en activitat econòmica i en llocs de treball. El projecte ILOQUID, és hereu d'edicions anteriors del projecte ILOSER, ambdós cofinançat pel Fons Social Europeu i la Diputació de Barcelona: http://www.diba.es/prem/noticia.asp?id=6260

La Diputació ha mobilitzat els ens supramunicipals per a liderar l'estudi del seu territori, el programa es desenvolupa en 3 eixos, ara s'està acabant l'eix 1 de diagnosi, des dels Consells comarcals han liderat taules de treball, i és des d'aquest que el Consell Comarcal del Barcelonès, junt amb l'Ajuntament de Sant Adrià, de Badalona i Santa Coloma de Gramanet, i altres entitats municipals implicades en Serveis Socials, formen la Taula del Barcelonès Nord, per establir:

- Els Serveis existents per a les persones; tipus, a qui va adreçat i places que ofereix.

- Professionals que intervenen en el sector: perfils i qualificació

- Previsions de professionals a mig i llarg termini.

En aquest context, el col·legi de Pedagogs de Catalunya, ha participat en una entrevista amb la consultora D'ALEPH, que porta a terme l'estudi, dins de la consulta a experts de l'àmbit de Serveis a les Persones, on s'ha lliurat documentació del COPEC, ampliant-lo en l'entrevista:

·         Document del Rol dels pedagogs als EAIAS

·         Guió entrevista

·         Perfils professionals del COPEC (Consultables a la web del COPEC), de l'Àmbit Serveis a les Persones, subàmbits:

o      Gent Gran, 

o      Atenció a les persones amb disminució,  

o      Persones amb drogodependències,

o      Infància i adolescència, fent esment al paper del pedagog en l'àmbit, tant als serveis bàsics com especialitats, amb èmfasi al rol que desenvolupa en els EAIA

·         Document d'aportacions al Grup de Treball de Col·legis Professionals de la Diputació de Barcelona

·         Model d'Organització dels Serveis Socials bàsics e la Diputació de Barcelona, on es relacionen els perfils dels pedagogs.

No s'ha pogut lliurar el número de pedagogs/gues que treballen al Barcelonès Nord, atès que l'Observatori de Perfils Professionals del COPEC, no te discriminada aquesta informació, i la que té és la del 2008. Hi ha molta mobilitat al sector i és difícil precisar el número i el lloc de treball.


PROGRAMA ILOQUID - PARTICIPACIÓ COPEC COM EXPERT 07-12-2009 >>>


Fecha de publicación: 7/12/2009