INICI

QUOTA JUBILACIÓ

Poden acollir-se a la QUOTA REDUÏDA JUBILACIÓ els col·legiats i col·legiades que s'hagin jubilat i/o les persones que sol·licitin col·legiar-se i estiguin jubilades.

QUOTA REDUÏDA DE JUBILACIÓ:

  • Alta nova col·legiació: 45€ (un sol pagament a l'inici)
  • Quota anual de 40€ (una única quota anual)

PROCEDIMENT

  • Haver compert l'edat de jubilació, segons normativa vigent
  • En cas de jubilació anticipada, presentar document acreditatiu de la condició de jubilació, emès per l'Administració competent.


Data de publicació: 1/1/2019