INICI > Serveis col·legials

NC consultors informa, en el marc de col·laboració COPEC-NC

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Serveis al Col·legiat > NC consultors informa, en el marc de col·laboració COPEC-NC    

Has provat de teclejar el teu nom als buscadors? Si no vols que certs comentaris que parlen de tu o de la teva empresa estiguin a Internet tens tot el dret a que siguin cancel·lades... tots tenim el dret a l’oblit!

 

El Dret a l’oblit

El tema es planteja a Internet, on estan totes les nostres dades i allà queden de forma indefinida. Vivim en l’era digital i les empreses han de tenir presència a Internet, per tant, és important conèixer els riscos de la seguretat i prendre les mesures necessàries per la protecció de dades.

Compartir informació a Internet comporta els seus riscos i és necessari assumir les seves conseqüències. Qualsevol persona pot abocar o transmetre opinions i informacions a Internet que poden atacar sèriament la dignitat i el prestigi social, i a més a més es pot fer de forma anònima i en un àmbit general.

Per tant, es plantegen temes com el d’aquelles persones que per exemple han complert una condemna i ja fan vida normal totalment reinsertades a la societat, però als buscadors d’Internet perdura la informació sobre el seu delicte i la pena que se li va imposar. L'esportista d’elit  que en un moment de la seva vida se’l va acusar de dopatge i així queda establert en els buscadors d’internet, quan aquest esportista està ja retirat i té una vida familiar com la de qualsevol ciutadà, o aquella informació falsa sobre una persona que ha quedat insertada en una xarxa social fruit d’una mala jugada d’un competidor….

Finalment, què passa amb la informació de les persones difuntes on les seves dades perduren als buscadors de forma indefinida, en aquest cas els drets que confereix la LOPD no són aplicables i hem d’anar al principi de qualitat de les dades. 

Tots aquests casos són exemples el Dret a l’Oblit  i les eines de que disposem per tal de que s’apliqui el dret a l’oblit són: ell dret de Cancel·lació i en d’altres el dret d’Oposició.

El Dret de Cancel·lació és el més efectiu per eliminar contingut perquè no necessita cap motivació addicional i s’ha d’aplicar tant a la web on està el contingut que es vol eliminar com al buscador que indexa el contingut i que el guarda a la memòria caché.

Respecte al Dret d’Oposició el podem exercir en casos més complicats on el dret de cancel·lació no és aplicable, com les indexacions dels Butlletins Oficials que s’indexen en els navegadors i de les informacions contingudes en els mitjans de comunicació, tot i que en alguns casos xoca amb el principi de la Llibertat d’Expressió.

Per defensar la imatge corporativa de l’empresa o del professional col·legiat, eliminar el rastre de persones que no volen ser presents a les xarxes socials, o eliminació de notícies que afectin a la seva reputació on-line, ja sigui pel seu passat personal i/o professional (dret a l’oblit) o per una campanya de desacreditació al col·legiat per mitjà d’introducció de notícies falses, disposem de les accions legals corresponents i les eines tecnològiques necessàries per procedir a la cancel·lació de la memòria  viral negativa.

NC CONSULTORS

 

 

Data de publicació: 3/12/2012