INICI > Col·legia´t > Col·legiació > Quotes

QUOTES 2020


En la JUNTA GENERAL de col·legiades i col·legiats del 30/03/2019, es va aprovar actualitzar les quotes col·legials anualment. És per això que en la reunió de la JUNTA de GOVERN del 5/10/2019, es va acordar:
 • Que a partir del 2020, les quotes s'actualitzarien el desembre de cada any prenent com a referència l'IPC (Font IDESCAT) de l'any anterior aplicat a gener de l'any següent.
 • Que per al 2020, atès que l'última actualització fou el gener del 2016, es prenia com a referència l'IPC del 2016, 2017 i 2018, amb el resultat d'augment del 4,1%, que aplicat a la quota semestral són 2,25€ per semestre.

ALTA COL·LEGIAL: (un sol pagament a l'inici)

 • Alta col·legiació: 150€ 
 • Alta nous graduats/des 2020: 75€
 • Alta col·legiació jubiació: 45€

QUOTA SEMESTRAL ORDINÀRIA (el 2n semestre 2020 s'ha mantingut la quota 2019 per ajudar en la crisi COVID)

 • Quota semestral de 57,25€  (Gener quota 1r semestre i Juliol quota 2n semestre)

QUOTES SEMESTRAL REDUÏDA

 • ATUR
  • Quota semestral de 25€ (temporal semestral, màxim 2 semestres consecutius)
 • JUBILACIÓ:
  • Quota anual de 40€ (quota anual)  
 • ESTUDIANTS:
  • Quota sense cost, per a estudiants del GRAU de PEDAGOGIA (article 2.1.1.a Estatuts COPEC).
 • ESPECIAL:
  • Quota semestral de 25€ (temporal semestral, màxim 2 semestres consecutius)

Data de publicació: 1/9/2020