INICI > Aula Pedagogia > Programació 2016

anterior

Curs Preparació Oposicions ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Del 14/01/16 al 28/4/16

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs Preparació Oposicions <i>ORIENTACIÓ EDUCATIVA</i><BR>Del 14/01/16 al 28/4/16CURS DE PREPARACIÓ A OPOSICIONS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

INSCRIPCIONS TANCADES
PRESENTACIÓ 


Després de la sessió informativa que es va dur a terme el passat 3 de desembre, on es va exposar el procés i es van respondre els dubtes que suscitava el tema, des del Col·legi de Pedagogs s'ofereix el curs de Preparació d'Oposicions a Orientació Educativa.  


Les persones interessades en realitzar el curs cal que tinguin en compte els següents aspectes d'especial interès: 

- La incertesa de la convocatòria per aquest curs, ja que ara per ara no està garantida. 

- Les convocatòries solen convocar-se el mes de març, perquè el procés d'opositar sol començar a finals de juny.

- Si una persona vol presentar-se a les Oposicions amb unes mínimes garanties, ha d'anar, entre altres coses, amb uns coneixements bàsics:

a) El temari que en funció dels temes que cada un/a dels opositor/es prefereixi estudiar, haurà de triar. 

b) L'elaboració del Dossier de les Unitats d'Intervenció. 

c) El domini d'estratègies de defensa del Dossier i de la Unitat d'Intervenció davant del Tribunal.

d) La necessitat de començar a preparar-les, es convoquin aquest curs, el següent o quan correspongui, si vol anar amb garanties d'èxit.


Per això, els objectius del curs aniran adreçats a guiar i ajudar en tot moment en cada un dels aspectes anteriors, facilitant-li tot el possible aquest camí i acompanyant-li en tot el que sigui necessari. 


DESTINATARIS


El curs s'adreça a pedagogs/pedagogues, a psicopedagogs/psicopedagogues i a psicòlegs/psicòlogues que desitgen preparar-se per a les proves d'accés al cos d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA. 


Tractarà d'abordar tots els aspectes, amb la finalitat d'assessorar i dirigir en tot el procés als aspirants a l'Oposició. 


OBJECTIUS


 • Assessorar a l'opositor/a de les característiques del procés de selecció i les seves diferents fases.
 • Donar a conèixer les característiques pròpies de l'entorn en el que l'opositor/a treballarà, tant a nivell humà com físic.
 • Conèixer l'àmbit d'actuació de l'Orientador/a de Centre com de l'EAP.
 • Conèixer l'Organització de l'IES / EAP i normativa al respecte.
 • Treballar tots els aspectes de l'organització de la Diversitat als IES.
 • Assessorar en la pràctica diària de l'Orientador/a.
 • Preparar les parts del procés d'oposició, assessorant en la preparació dels temes teòrics (part A de l'Oposició) i en la confecció del Dossier del Pla d’Actuació de l'Orientador/a (part B).

CONTINGUTS 


1. Coneixement sobre l'organització general d'un IES i dels seus recursos per a la Diversitat (de coneixement comú per l’Orientador de Centre i del professional de l’EAP).

 • L'organització dels IES: òrgans i coneixement de l'Institut. 
 • Què és la CAD.
 • Els recursos externs a l'Institut.
 • Les diferents mesures per atendre a la diversitat. Anàlisi de l'atenció a la diversitat en Secundària. Tipus d'agrupaments i organització de la diversitat. Les Aules de Diversificació Curricular: Aules Obertes/de Projectes, etc. Adaptacions i modificacions del currículum.
 • Atenció a l'alumnat nouvingut. Atenció a l'alumnat amb necessitats de suport educatiu específic.
 • Avaluació psicopedagògica i diferents tipus d'informes. Exemple de Pla Individual. 
 • Unitats de suport per a l'Educació Especial (USEE).
 • Unitats d’Escolarització Compartida (UEC).
 • Atenció a l'alumne fora del Centre hospitalitzat.
 • La col·laboració amb els serveis externs: EAP, CREDA, CREC, ELIC...
 • La col·laboració  amb els centres de primària. PTPS. Tipus de documents de traspàs.
 • L'Orientació a l’ESO. Opcions de sortida “anticipada”. 
 • Els Informes d’Orientació al final d’ESO. Sortides per després de l’ESO.  Els FPI.
 • Processos de mediació per a la resolució de conflictes.
2. El pla treball de l’Orientador Educatiu en un IES

 • Les funcions del professor d'Orientació Educativa en un IES.
 • L'acció tutorial (el paper de l'Orientador).

3. El Pla de treball del professional en un EAP.

 • Estructura i funcionament dels EAP.
 •  El treball del professional de l’EAP en un centre de secundària. 
4. El procés del Concurs-oposició

 • Procés general.
 • Resolució de dubtes referits als continguts teòrics dels temes que integren l’oposició.
 • Revisió i actualització de la normativa vigent.
 • Orientació en l’elaboració tant del Pla d’Actuació de l’Orientador en un Centre, com el Pla d’Intervenció del professional de l’EAP,  que ha d’incloure, almenys, nou Unitats d’Intervenció.
 • Simulacres de les diferents parts del procés selectiu (prova escrita, assaig de les exposicions, etc.)

5. Temari

 • Assessorament a la confecció de temes i facilitació de material per a la seva elaboració (a partir del temari confeccionat, ja fet, que es posarà a l'abast de l'opositor/a, és interessant que cada un, si vol, reconfiguri el seus temes). 

FORMADOR


Àngel Ma Casajús Lacosta. Doctor en Pedagogia (Didàctica de les Matemàtiques). Llicenciat en Pedagogia, especialitat Orientació escolar i professional. Expert en Necessitats Educatives Especials i TDAH. Actualment és el Cap del Departament d'Orientació de l'IES Sant Andreu de Barcelona. Docent col·laborador de les Universitats de Barcelona i Universitat Ramon Llull. Professor del Pràcticum de Psicopedagogia i alumnes del CAP. Formador de formadors. Autor de publicacions sobre Didàctica de les Matemàtiques i TDAH. Vocal d'Educació del Col·legi de Pedagogs. 


PREU 


 • Col·legiats/des: pendent
 • No Col·legiats/des: pendent

IMPORTANT: Rebreu la confirmació de la inscripció per correu-e i també les indicacions per a fer el pagament del curs.


DATES I HORARIS: 


Del 14 de gener fins el 28 d'abril de 2016, dijous de 17 a 20 h. 


 • Calendari: 14, 21 i 28 de gener, 4, 11, 18 i 25 de febrer, 3, 10, 17 i 31 de març i 7, 14, 21 i 28 d'abril. (15 sessions de 3 hores cadascuna)
 • Durada del curs: 50 hores; 45 presencials i 5 de seguiment online.   


LLOC: 


Seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, a l'Av. Mistral, 20 bis, entl. 2. 08015  -  COM ARRIBAR


Per qualsevol dubte o aclariment CONTACTAR AMB EL COPEC