INICI

El Copec i l'Administració Educativa

Presentació
 
El COPEC ha estat en contacte amb les administracions educatives, on ha fet sentir la seva veu en diferents moments i situacions que així ho han requerit. Situació dels Pedagogs Terapeutes, l'Orientació a l'Escola, Educació per la Ciutadania, Implantació de la Sisena Hora... gestions que s’han anat fent a distints nivells des del grup de treball Pedagogia i Escola.
 
Recorregut històric
 
Abans de la creació del COPEC, en l’antiga Associació Catalana de Pedagogia,  es va emprendre la lluita per recuperar la figura del pedagog terapeuta.
 
L’any 2005 ens va rebre la Consellera Sra. Marta Cid a la qual se li va presentar el COPEC, de recent creació en aquell moment, i se li va presentar un document en el qual es reivindicava la figura del pedagog terapeuta, la mobilitat i reconeixement per part de l’Administració d’aquest professional i d’altres punts referents a la figura del pedagog dins l’àmbit de l’educació formal.
 
Després d’aquesta trobada, totalment infructuosa, es va enviar carta al seu successor el Sr. José Manuel del Pozo amb les mateixes i d’altres reivindicacions. També molt amablement se li va demanar que es considerés la integració del Pedagog a Educació Primària perquè es començava a preveure la mobilitat d’interins de Secundària vers Primària.
 
Paral·lelament es va enviar carta al MEC adreçada al Sr. Alejandro Tiana fent menció a la professionalitat del pedagog davant la propera llei d’educació  LOE i defensant les humanitats i la filosofia com a branca imprescindible en la formació de la persona per damunt de l’Educació per a la Ciutadania. El Copec considera que si hi ha una bona educació de base, la persona que la rep serà un bon ciutadà, per la qual cosa pensem que incorporar aquesta matèria dins el currículum educatiu, és reduir els mínims ètics de l’Educació i privar els futurs ciutadans de l’art de pensar per si mateixos.
 
Actualitat
 
El 15 de Maig de 2007 – havent rebut de molts pedagogs terapeutes la situació laboral en llurs escoles – es va mantenir una entrevista amb l’actual Conseller d’Educació Sr. Ernest Maragall a qui se li va tornar a plantejar la situació dels pedagogs terapeutes i de tots els pedagogs en general en l’àmbit educatiu. Així mateix es va esmentar la possibilitat d’obrir pas vers les aules, no només amb la disposició transitòria portada a terme per la conselleria arran de la sisena hora i la manca de mestres, sinó a través de l’article II Capítol III de la propera LOE.
Es va demanar també la creació dels tan necessaris Departaments d’orientació tant en els CEIPS com en els IES portats i dirigits per pedagogs, així com d’altres demandes que es poden consultar en els documents adjunts.
 
El Conseller ens va demanar que entréssim la petició esmentada – situació pedagogs terapeutes – cosa que s’ha fet al llarg del mes de juny, prèvia revisió per part de l’assessor jurídic del Col·legi.  També s'ha elaborat la demanda per la consolidació dels Departaments d’Orientació i la figura i funcions del pedagog – també a instàncies del Conseller - que ha estat lliurat al Departament.
 
 
Conclusió
 
Totes les gestions a l’abast del COPEC per tal de vetllar per la professió i per una part dels seus professionals s’han anat fent amb puntualitat i cura, però tot i així cal dir, sincerament, que no podem preveure què passarà en un futur immediat.
Esmentar, d’altra banda, que un col·legi professional tot i tenir força, no pot exercir la mateixa pressió que un sindicat i que actualment els sindicats pressionen molt amb tot el tema de la sisena hora i els interinatges. La Conselleria espera tenir prou mestres amb tot el moviment d’oposicions i concurs de trasllat, nosaltres preveiem que no serà possible i per tant és molt fàcil que es torni a repetir la situació del curs acabat.
 
Malgrat l’estat de la qüestió només ens resta dir-vos que el COPEC continua, amb molta il·lusió, i amb tots els mitjans que té al seu abast, batallant per recuperar l’espai propi que li correspon al pedagog dins aquesta parcel·la educativa. Trigarem més o menys temps però estem convençuts que ho aconseguirà.
 
Així mateix, el Conseller d’Educació, Ernest Maragall, convidat a la IV Jornada del COPEC, va instar al Col·legi de Pedagogs de Catalunya a fer-hi aportacions al Document, de Bases per a la futura Llei d'Educació de Catalunya, el COPEC ha recollit la invitació i, per mitjà d’aquest Grup de Treball, està elaborant un document amb comentaris i propostes concretes perquè es tinguin en compte en l’elaboració de la Llei.
 
En els Annexos es pot consultar la documentació que s'ha lliurat, i que s'ha sintetitzat en aquestes quatre ratlles.  Tanmateix estem oberts a totes les consultes i suggeriments que cregueu oportuns.
 
La nostra és una ferma voluntat de servei a la Pedagogia i als seus professionals mitjançant el Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

Data de publicació: 24/11/2007