INICI

Cartes a Ensenyament

02/02/2012 Departament d'Ensenyament - Recurs de Reposició
Contra la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, de modificació de EDU/2053/2010, per l'Annex 2 que elimina de la especialitat de FI -FILOSOFIA als llicenciats en Filosofia i Ciències de l'Educació.

17/11/2011 Resposta al Recurs de Reposició - Departament d'Ensenyament
Resposta positiva al Recurs de Reposició, en conseqüència el pedagog/a i psicopedagog/a s'incorporaràn a l'especialitat de FOL de la Borsa d'Interins

18/07/2011 Departament d'Ensenyament - Recurs de Reposició

Contra la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, de modificació de EDU/2053/2010, que prescriu les titulacions de les especialitats de la Borsa d'Interins

0/09/2010 Departament d'Educació - Consideracions Decret d'Autonomia de Centres
Demanda que els Caps d'Estuids i els Directors de Carrera hagin de tenir formació pedagògica.


21/05/2008 Departament d'Educació - Al·legacions a la LEC
Aportacions del COPEC al Document de Bases de la Llei d'Educació de Catalunya


20/09/2007 Departament d'Educació - Document Departament d'Orientació als Centres Docents 
Demanda al Conseller per a què impulsi la consolidació dels Departament d'Orientació i les funcions del pedagog dins l'equip de professionals.

27/06/2007  Departament D'Educació- Document Pedagogs Terapeutes 

Demanda al conseller que insti al MEC, que mitjançant el desplegament de la LOE, es pugui desbloquejar la situació dels Pedagogs Terapeutes.

27/03/2007  Departament D'Educació- Entrevista Conseller Ernest Maragall 
Entrevista amb el Conseller d'Educació, Ernest Maragall, i plec de propostes presentades a la Conselleria.

07/11/2006  Ministeri D'Educació i Ciència- Educació per la Ciutadania

Carta a Alejandro Tiana manifestan les inquietuds del COPEC envers la incorporació de la futura Educació para la Ciutadania.

06/10/2006  Departament d'Educació - Pegagogs a Primària
Demanda d'informació a la Conselleria d'Educació, per la incorporació de llicenciats a primària, arran de la implantació de la 6a hora.

02/10/2006  Departament d'Educació - Sisena Hora a Primària

Oferiment de col·laboració a la Conselleria d'Educació, arran de la implementació de la sisena hora.

 
18/06/2005  Departament d'Educació - Impartició FOL a CF 
Incorporació titulacions pedagogia i psicopedagogia en la impartició del Mòdul Formació i Orientació Laboral en Cicles Formatius.
 
15/06/2004  Departament d'Educació - Entrevista Consellera Marta Cid
Entrevista amb la Consellera d'Educació, Marta Cid, i plec de propostes presentades a la Conselleria