INICI > Aula Pedagogia > Programació 2018

anterior

CURS PREPARACIÓ A OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2018/2019

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > CURS PREPARACIÓ A OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2018/2019


CURS DE PREPARACIÓ A OPOSICIONS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

INSCRIPCIONS TANCADES
 


PRESENTACIÓ

A partir de la sessió informativa, del passat 12 de juny, en la que es va explicar el funcionament d’un procés d'oposició i respost dubtes dels/de les assistents, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya oferim una nova edició del Curs de Preparació d'Oposicions a Orientació Educativa.

Com sabeu la previsió de places [1] que ha fet el Departament d’Ensenyament fins el 2022, és important, i la previsió és que les convocatòries es facin un any abans de les respectives proves.

És per això que vista la complexitat de tot el procés opositor per les diferents proves i la confecció d’un Dossier d’Intervenció (que s’ha de presentar el primer dia de les proves), considerem, per experiència, que moltes de les persones -especialment les que no treballen en aquest àmbit- necessiten una preparació amb temps (treball en les sessions, treball personal, tutorització, etc.).

En aquest sentit hem revisat l’últim programa ampliant-lo en hores per tal de què el procés de preparació sigui de principis d’octubre a finals de maig i, per tant, més abastable per part de les persones opositores.

Aquest curs que s’ofereix tindrà sessions 20 presencials amb una durada de 2 ½ hores per sessió i comptarà amb el seguiment i tutorització que calgui.

** IMPORTANT: comprovar que es pot optar a les Oposicions d'Orientació Educativa - CONSULTAR REQUISITS: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/requisits/

DESTINATARIS

El curs s'adreça a pedagogs/pedagogues i psicopedagogs/psicopedagogues que desitgen preparar-se per a les proves d'Accés al Cos d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

Tractarà d'abordar tots els aspectes relacionats amb la preparació a les oposicions d'aquesta especialitat, amb la finalitat d'assessorar, preparar i tutoritzar durant tot el procés als aspirants.

OBJECTIUS

 • Assessorar a l'opositor/a sobre les característiques del procés de selecció i les seves diferents fases.
 • Donar a conèixer les característiques pròpies de l'entorn en el que l'opositor/a treballarà, tant a nivell humà com físic.
 • Conèixer l'àmbit d'actuació de l'Orientador/a de Centre com de l'EAP.
 • Conèixer l'Organització de l'IES i de l'EAP i normativa al respecte.
 • Treballar tots els aspectes de l'organització de la Diversitat als IES.
 • Assessorar en la pràctica diària de l'Orientador/a.
 • Preparar les parts del procés d'oposició, assessorant en la preparació dels temes teòrics i els supòsits pràctics, en la confecció del Dossier del Pla d’Actuació de l'Orientador/a, així com l'exposició dels blocs.

CONTINGUTS

1. Coneixement sobre l'organització general d'un IES i dels seus recursos per a la Diversitat (de coneixement comú per l'Orientador/a de Centre i del professional de l'EAP). 
2. El Pla de treball de l’Orientador/a Educatiu en un IES. 
3. El Pla de treball del/ de la professional en un EAP.
4. El procés del Concurs-Oposició. 
5. Temari

DOCENT

 • Àngel Ma Casajús Lacosta. Doctor en Pedagogia. Llicenciat en Pedagogia, especialitat Orientació escolar i professional. Expert en Necessitats Educatives Especials i TDAH. Cap del Departament d'Orientació de l'IES Sant Andreu de Barcelona. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Formador de formadors. Autor de publicacions sobre Didàctica de les Matemàtiques i TDAH, Pedagogia Terapèutica, entre altres. Membre de la Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs.

PREU

 • Col·legiats/des: pendent
 • No Col·legiats/des: pendent

 ** IMPORTANT: Rebreu la confirmació de la inscripció per correu-e i també les indicacions per a fer el pagament del curs.

 DATES, HORARIS I LLOC:

 • Dijous, de 17 a 19:30h., del 4 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019 (CALENDARI DEL CURS)
 • Seu de COPEC BARCELONA - ON SOM

** Durada del curs: 60 hores; 50 presencials i 10 de suport i seguiment online / tutories. Seran un total de 20 sessions presencials de 2,5 hores cadascuna.

 ** Per qualsevol dubte o aclariment CONTACTAR AMB EL COPEC ** 

Data de publicació: 21/6/2018