INICIO > El COPEC > Presidencia > Institucional

PRESENTACIÓN DE LAS VOCALES DE GIRONA, LLEIDA Y TARRAGONA

La setmana passada es van dur a terme les presentacions de les noves vocals del Col·legi de Pedagogs arreu de Catalunya: Susagna Riera, vocal a Girona, Sílvia Vilasaló, vocal a Lleida i Marta Fabregat, vocal a Tarragona.

Un total de 30 persones van participar en aquestes trobades territorials, entre les quals es trobaven col·legiats i col·legiades, vocals antecessors i representants d’entitats, que van poder compartir impressions, inquietuds, projectes i idees... en un entorn amè, distès i natural, on es van generar bones sinergies i propostes de col·laboració. També hi ha haver la representació institucional , en el cas de COPEC GIRONA, la presidenta Rosa Rodríguez, a COPEC LLEIDA, la vicepresidenta Victòria Gómez  i a COPEC-TARRAGONA, la presidenta de la Comissió de Deontologia M. Concepció Torres.

Aquestes foren les primeres activitats -d'altres devprevistes- d'aquest curs col·legial, que van complir amb el seu objectiu principal: propiciar un espai de trobada per entrar en contacte amb el col·lectiu col·legial i amb els/les professionals i estudiants de l’àmbit de la pedagogia i psicopedagogia de Tarragona, Lleida i Girona.

En les trobades es va fer palès l’agraïment de les vocals cap a la Junta de Govern per la confiança i també pel traspàs i feina feta pels antecessors.


Susagna Riera, va començar la seva presentació del 27/11 agraint l'acolliment de COPEC-GIRONA per part del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC) des de gener de 2016, en les seves instal·lacions de Girona. Riera va posar l'ènfasi en el "què fem? com ho fem? I per a què ho fem?", convidant a crear noves estratègies de participació i creació de coneixement pedagògic a COPEC GIRONA, per "crèixer com a COPEC-GIRONA amb la il·lusió d’arribar a ser tants col·legiats i col·legiades com a Tarragona".


Per la seva banda, Sílvia Vilasaló que feu la presentació el 28/11, va fer esment a la importància de tenir la seu de COPEC-LLEIDA a la Confederació d’Empreses de Lleida (COELL) des de novembre de 2016. Vilasaló proposà "noves accions formatives per als professionals de la pedagogia i psicopedagogia i també col·laboració amb entitats afins per tal de sumar sinergies i treballar conjuntament".


En la presentació del passat 29/11, Marta Fabregat va recordar que Òmnium Cultural del Tarragonès acull la de COPEC-TARRAGONA des del 2010. Fabregat va destacar la importància de fer-nos presents arreu compartint projectes i propostes animant al col·lectiu col·legial a participar activament: "si compartim, creixem i ens fem presents en tots els àmbits d’intervenció de la pedagogia i psicopedagogia."


Susagna, Sílvia i Marta, van fer una crida a la participació, convidant a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues del territori a anar a les seus i participar, per compartir plegats la professió i fer més gran el COPECi la PEDAGOGIA arreu de Catalunya._____________________________

Apreciados y apreciadas colegiados/as y pedagogos/as y psicopedagogos/as de las comarcas gerundenses, leridanas y tarraconenses, 

Desde el pasado julio, que tomó posesión la V Junta del Col·legi de Pedagogs, comenzamos a plantear las diferentes acciones para esta nueva etapa, como vocales de las delegaciones del COPEC, en todo el territorio catalán.

Por ello una de las primeras acciones que queremos llevar a cabo y que nos hace especial ilusión comunicaros, es la presentación del COPEC y de las nuevas VOCALES, en las sedes del COPEC en Girona, Lleida y Tarragona.

Como sabéis uno de los principales objetivos del colegio es ofrecer una mejor atención a los colegiados/as y acercar el COPEC, en la medida que sea posible, a todos los lugares del país y disponer de un espacio de encuentro y por esto nos gustará hacerlo en nuestras/vuestras sedes y así poder conocernos personalmente.

La fechas de las presentaciones previstas son las siguientes: 

  • PRESENTACIÓN VOCAL DE TARRAGONA: 29/11/18 17:30h - sede COPEC TARRAGONA 
  • PRESENTACIÓN VOCAL DE GIRONA: 27/11/18 17:30h - sede COPEC GIRONA 
  • PRESENTACIÓN VOCAL DE LLEIDA: 28/11/18 17:30h - sede COPEC LLEIDA 
Queremos agradecer la confianza que nos ha dado la Presidenta y toda la Junta y también agradecemos el gran trabajo que han hecho nuestros/as vocales antecesores. 

Aprovechamos para recordar que la atención colegial en las sedes se retomó a mediados de septiembre y es de 15:30 a 18:30h en cada una de las sedes. (https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=303&i=es)

Esperamos saludaros personalmente y compartir impresiones, inquietudes, proyectos e ideas...

Sílvia Vilasaló, Vocal de Lleida
Marta Fabregat, Vocal de Tarragona 
Susagna Riera, Vocal de Girona 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

20/10/2018
__________________________________________


Fecha de publicación: 3/12/2018