INICI

El Pedagog al CDIAP

Recentment el COPEC ha adreçat a la Secretària General del Departament de Benestar i Família, una demanda en relació als pedagogs/gues que treballen als CDIAPs, i els perfils professionals que s’elaboren des del Comité d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social. S’ha rebut resposta en la direcció que s’estudiarà el perfil dels pedagogs/gues que treballen als CDIAPs i les seves funcions, per valorar presentar al Comitè d’Experts/tes l’estudi d’aquest perfil professional.

De la resposta es destaca que: El Comité d’Experts i Expertes en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social elabora els perfils professionals establerts d’acord amb la normativa, però no determina quin perfils s’estableixen per a cada tipus de servei.

En base a això és important tenir en compte la CARTERA DE SERVEIS 2010-2011,que properament serà revisada, punt de partida per a establir els perfils professionals que hi intervenen tant en els serveis socials bàsics, com especialitzats.

És una oportunitat per a què el COPEC, mitjançant el GRUP DE TREBALL DE PEDAGOGIA SOCIAL, analitzi el rol del pedagog/a i psicopedagog/a de la CARTERA DE SERVEIS, per demanar la inclusió del perfil professional del pedagog/a i psicopedagog/a, en aquells serveis on haurien de ser-hi, avalats per la seva formació acadèmica, competència professional i per les seves funcions d’intervenció pedagògica en els processos de canvis relacionat amb persones, grups, comunitats i institucions, com ho és l’àmbit de la pedagogia social.

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, es fa una crida a tots els pedagogs/gues que treballin als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), per a què contactin mitjançant el CONTACTAR AMB EL COPEC, amb l’objectiu de disposar d’informació per argumentar, si escau, davant el Comitè d’Experts i Expertes en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, la necessitat i legitimitat del pedagog/a al CDIAP.


Carta i resposta de la Secretària General del Departament de Benestar i Família >>>


Data de publicació: 25/7/2011