INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

PERITS/ES JUDICIALS 2020: RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LLISTES

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inicia el procés d’actualització de llistes de perits i perites per actuar davant els òrgans judicials per a l'any 2020, que es pot fer per una o les dues llistes següents:

LLISTA JUS/419/2009 Ordre JUS/419/2009: per accedir a aquesta llista s'ha d'escollir l'àmbit o àmbits territorials d’entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament: Gerència Territorial de Barcelona ciutat i L’Hospitalet, Gerència Territorial de Barcelona Comarques, Serveis Territorials a Girona, Serveis Territorials a Lleida, Serveis Territorials a Tarragona i Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Consultar àmbits territorials.

LLISTA LEC Llei d’Enjudiciament Civil - arts. 341 i ss. (LEC): per accedir a aquesta llista es triarà el partit o partits judicials on es vol actuar i on estareu disponibles per tal d'evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament. Consultar partits judicials.


Recordem que la inclusió a les llistes de perits/es és voluntària i per tant abans d'inscriure-us cal que llegiu el document INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA INSCRIPCIÓ A LES LLISTES DE PERITS que regulen cadascuna de les llistes.

L'actuació del COPEC només es limita a l'elaboració i el lliurament d'aquesta llista a petició del Departament de Justícia i, per tant, no intervé en les designacions dels perits/perites, ja que aquesta tasca correspon als propis òrgans jurisdiccionals.

Per formar part de les llistes de perit/a judicial, per primer cop, o per continuar formant-ne part, cal omplir i enviar el següent formulari:

FORMULARI LLISTES PÈRITS/PÈRITES JUDICIALS

TERMINI MÀXIM PER COMUNICAR LES DADES: 20/12/2019

> Ampliar informació

> Contactar amb COPEC (tria l'opció "Pèrit/a judicial" en fer la teva consulta)


Data de publicació: 9/12/2019