INICI > Aula Pedagogia > Programació 2009

anterior

Curs a Barcelona
Altes Capacitats Intel·lectuals


ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

 

>> Reconegut pel Departament d'Ensenyament com a Formació Permanent adreçada al Professorat (pendent)

 
Presentació

 

Aquest curs pretén ser una introducció a les altes capacitats intel·lectuals. Servirà per conèixer les característiques i el desenvolupament bàsic dels nens i nenes amb altes capacitats, així com per saber quina intervenció es pot fer amb ells en el dia a dia escolar.

 

Objectius

  1. Oferir als pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres i professorat en general els coneixements bàsics per comprendre les característiques, el desenvolupament i la intervenció educativa que requereixen els infants i adolescents amb altes capacitats intel·lectuals.
  2. Proporcionar continguts teòric - pràctics i tècnics implicats en la detecció i diagnòstic.
  3. Potenciar les habilitats i competències dels professionals de la pedagogia i de l'educació i les tècniques de seguiment d’aquests nens i nenes.

 

Programa – Continguts

 

1.       Introducció

              1.1. Estereotips i prejudicis

              1.2. Estereotips socials, familiars i professionals

              1.3. Definició del nen/a superdotat/ada. Primera aproximació

2. Característiques sobre l’alumnat amb altes capacitats

2.1. Tipologia d’alumnat amb altes capacitats: superdotats, talentosos, precocitat...

2.2. Factors de risc. Per què és necessària la intervenció especial en aquests alumnes

3. Conceptes psicològics

              3.1. Intel·ligència i superdotació. Models de intel·ligència humana

              3.2. Creativitat i superdotació

              3.3. Altres factors relacionats amb la superdotació

              3.4. Nous avenços en recerca

4. Avaluació

 4.1. Demanda dels pares/mares - demanda dels mestres

 4.2. Elements per fer pre-identificacions a l’aula

 4.3. Diagnòstic: intel·ligència, aptituds, personalitat i creativitat

5. Orientació psicopedagògica

     5.1. Orientació a la família

     5.2. Orientació al propi nen/a

     5.3. Rol de l’orientador/a escolar

     5.4. Rol del tutor/a del nen/a

     5.5. Rol de l’administració de l’escola

6.       Intervenció educativa

              6.1. Marc legal educatiu

              6.2. Models, tècniques i programes

7. Activitat pràctica. Síntesi i reflexió sobre els continguts

 

 

Metodologia

 

La metodologia del curs serà de caràcter teòric - pràctic, posant èmfasi en la part d’intervenció educativa. Es fomentarà el treball en equip, portant a terme anàlisi de casos, a partir de situacions properes als participants.

 

Professorat del curs

 

Milagros Valera Sanz. Pedagoga i logopeda. Vocal d’Educació i diversitat  del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del COPEC. Experta Universitària en Diagnòstic i Educació dels alumnes amb Altes Capacitats.

 

Leopold Carreras Truñó. Psicòleg. Membre fundador de FICOMUNDYT (Federación Iberoamericana del Consejo Mundial del Niño Bien Dotado y Talentoso). Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Delegat a Espanya de NEPES (Network of European Psychologists in the Educational System), Vocal de la Junta de la secció educativa del COPC. 

 

Flavio Castiglione Méndez. Psicòleg clínic i educatiu, i psicoterapeuta. Membre delegat a Espanya del WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children). Professor de Primària i Coordinador del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.  

 

Durada: 30 hores

Dates i horari

  • 6, 7, 13, 14, 20, 27 i 28 de maç i 3 i 4 d'abril de 2009.
  • divendres de 18.30 a 20.30 h dissabtes de 9 a 14 h.

Llloc:  Vallirana, 69, baixos 2º. 08006, Barcelona (Metro: L3 Lesseps, FGC: Pàdua).

 


 

* Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb Àngela Carrasco a formacio@pedagogs.cat, o al 93 217 77 99 de 14 a 20 h.