INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

GUIA PER A LA REOBERTURA DE LA NOSTRA ACTIVITAT PROFESSIONAL - FASES 1 I 2

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Relacions Institucionals > GUIA PER A LA REOBERTURA DE LA NOSTRA ACTIVITAT PROFESSIONAL - FASES 1 I 2

Arran de la declaració de l'Estat d'Alarma, encara que estrictament podíem mantener oberta la nostra activitat profesional, les circumnstàncies i la nostra responsabilitat ens va obligar a suspendre l'atenció presencial. En aquesta nova etapa el Consejo General de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos ens proposa una GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA REOBERTURA DE LA NOSTRA ACTIVITAT PROFESSIONAL-v4 per garantir la seguretat i col·laborar en l'extinció de la pandèmia.

En la GUIA destaquem els requisits, mesures i recomanacions, que entenem ens afecten als PEDAG@GS i PSIOPEDAG@GS que treballem per compte pròpia. Per als que treballem per compte aliena són las organitzacions, en les que estem contractats, les responsables de prendre les corresponents mesures.

Aquesta GUIA s'anirà actualizant a mesura que vagi avançant el PLA DE DESCONFINAMENT que ha anunciat el Govern de l'Estat.

Alguns territoris, a partir del 25/5/2020, passen a la FASE 2 i altres es mantenen a la FASE 1, pel que hem afegit les novetats més destacades de la FASE 2 i les mesures de seguretat d'ambdues fases. És molt important consultar en quina FASE està el teu municipi o territori.

Son recomanacions basades en les indicacions de les administracions competents en la crisi del COVID-19. És indispensable estar amatents a les indicacions, per anar adaptant-nos a mesura que anem avançant en el desconfinament.

Data de publicació: 30/4/2020