INICI > El COPEC > Presidència > Comunicacions

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS 14/11/2020

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > > ACTUALITZACIÓ MESURES COVID I GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS 14/11/2020

La Resolució SLT/2875/2020, de 12/11/2020, del Govern de la Generalitat, d'actualització de les restriccions a fins el 22/11/2020, no modifica el COMUNICAT SOBRE ELS GABINETS PEDAGÒGICS/PSICOPEDAGÒGICS que des del COPEC es va fer el passat 30/10/2020.

RESUM DE LES MESURES COVID FINS EL 22/11/2020

Publicació 16/11/2020

_____________________________________

En relació a les noves mesures de contenció de la pandèmia que ha aprovat el Govern de la Generalitat i que ha entrat en vigor avui (RES SLT/2700/2020, DOGC 8259 - 30.10.2020), un cop consultat els serveis assesors i jurídics, el COPEC fa les següents consideracions i recomanacions:

QUANT ALS CENTRES, GABINETS PEDAGÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS I DESPATXOS PROFESSIONALS

"-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut. (...)"

"14 Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia."

Vistos els dos apartats que poden afectar l'activitat professional dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que treballen per compte pròpia, des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, interpretem que:

Els Centres i Gabinets Psicopedagògics/Pedagògics i Despatxos Professionals que atenguin individualment -o en grup d'una mateixa família- en les intervencions pedagògiques/psicopedagògiques, podràen mantenir els seus serveis oberts, sempre i quan les autoritats competents no determinin el contrari.

PARA FAMILIAS QUE TIENEN DE CANVIAR DE MUNICIPIO DURANTE EL CONFINAMIENTO PERIMETRAL MUNICIPAL:

Aquests documents que justifiquen el desplaçament de la família i del fill/filla, tindran la validesa que li atorgui l'autoritat competent.

Des del COPEC es recorda que cal ser molt estricte en totes les mesures higiènic-sanitàries per a col·laborar en la reducció de l'expansió de la pandèmia, mesures que podeu consultar en la RES SLT/2700/2020 i en la GUIA publicada pel Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos.


Publicació 30/10/2020

_________________________________________

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa, a partir d'avui, noves mesures de contenció de l’activitat laboral i social per aturar la transmissió del virus de la COVID-19, d'aplicació en tot el territori català, publicat en la RES. SLT/2546/2020 (15/10/2020), durant 15 dies amb possibilitat de pròrrga de 15 dies més.

El Departament d'Interior, fa un resum per sectors on es pot consultar, què ens afecta als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, depenen del nostre àmbit professional.


Pels que treballem per COMPTE ALIENA, les organitzacions (públiques o privades), tindran pautes d'actuació segons el sector.
Pels que treballem per COMPTE PRÒPIA:
 • Si ho fem en els lloc de treball dels nostres "clients" seran ells que ens donaran les pautes d'actuació
 • Si ho fem en el nostre Centre/Despatx/Gabinet...  tinguem en compte especialment els apartats:
  • "Activitats laborals i professionals"
  • "Activitat educativa"
En general, cal extremar les precaucions:
 • EVITEM GRUPS SUPERIORS A 6 PERSONES
 • PRIORITZEM EL TELETREBALL I LA CITA PRÈVIA
 • RENTAR-NOS LES MANS
 • UTILITZEM LA MASCARETA
 • MANTINGUEM LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Publicació 16/10/2020
_____________________________________________

Amb el DECRET 63/2020  del 18/06/2020, es finalitza la fase 3 a tot Catalunya  i s'inicia l'etapa de represa al territori català en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19, i s'aixequen les mesures restrictives derivades de l'Estat d'Alarma del govern espanyol, entre elles les mesures de mobilitat a Catalunya. La Generalitat de Catalunya recupera les competències i elabora els protocols de mesures de protecció, per a la ciutadania i per a cada sector, per a preveninr, contenir i evitar el contagi amb motiu del COVID-19.

Al COPEC per prudència i protecció seguim amb la SECRETARIA TELEMÀTICA, recuperant la gestió presencial gradualment, seguim estant al vostre servei al copec@pedagogs.cat i al 609403879.

Recomanem en aquesta nova etapa estar alerta de les indicacions de les indicaciones que mitjançant del DEPARTAMENT D'INTERIOR i el DEPARTAMENT DE SALUT, s'aniran donant.

Tot i l'aixequem de les restriccions, és important no baixar la guàrdia i, per SOLIDARITAT I SEGURETAT COL·LECTIVA, seguir les indicacions de:

 • RENTAR-NOS DE MANS
 • UTILITZEM LA MASCARETA
 • MANTINGUEM LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

CONSULTEU ELS CANALS DE DIFUSIÓ DEL COPECData de publicació: 14/11/2020