INICI > Aula Pedagogia > Programació 2010

anterior

Curs de Preparació a Oposicions a Barcelona
Orientació Educativa

Reconeixement del Departament d'Educació com a Formació Permanent adreçada al Professorat
 
- GRUP DIVENDRES TARDA-VESPRE (18:15 A 21:45)
 
- GRUP DISSABTE MATÍ (10:00 A 13:30)
 
Presentació

Aquest curs va adreçat pedagogs/gues, psicopedagogs/gues i psicòlegs/gues que desitgen preparar-se per a les proves d’accés al cos d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

El curs tracta d’abordar tots els aspectes, amb la finalitat d’assessorar i dirigir en tot el procés als aspirants a l’Oposició.

 

Objectius

 • Assessorar l’opositor/a de les característiques del procés de selecció i les seves diferents fases.
 • Donar a conèixer les característiques pròpies de l’entorn en el que l’opositor/a treballarà, tant a nivell humà com físic.
 • Conèixer l’àmbit d’actuació del Psicopedagog/a de Centre com de l’EAP.
 • Conèixer l’Organització de l’IES / EAP i normativa al respecte.
 • Treballar tots els aspectes de l’organització de la Diversitat als IES.
 • Assessorar en la pràctica diària del Psicopedagog/a.
 • Preparar les parts del procés d’oposició, assessorant en la preparació dels temes teòrics (part A de l’Oposició) i en la confecció del Dossier del Pla d’Actuació del psicopedagog/a (part B).

Programa

 1. Resolució de dubtes referits als continguts teòrics dels temes que integren l’oposició.
 2. Les característiques principals en la preparació de les Oposicions: l’aspecte epistemològic i actitudinal.
 3. Revisió i actualització de la normativa vigent.
 4. Comentari i explicació de temes relacionats amb la dinàmica de treball per poder confeccionar el Pla d’Actuació del Psicopedagog/a.
  • El pla de treball del psicopedagog/a a un IES.
  • El pla de treball del psicopedagog/a a un EAP. 
  • Estructura i funcionament dels EAP.
 5. Realització d’exercicis referits a situacions educatives que es donen en centres de secundària i/o en EAPs.
 6. Orientació en l’elaboració del Pla d’Actuació del Psicopedagog/a, consistent en la presentació d’un pla d’actuació, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professor/a de psicologia i pedagogia, i que ha d’incloure, almenys, nou Unitats d’Intervenció.
 7. Simulacres de les diferents parts del procés selectiu (prova escrita, assaig de les exposicions, etc.)
 8. Orientació en recursos referits al treball del psicopedagog/a en un IES i en un EAP: normativa, legislació, experiències, etc.

Docents

Professor: Juan Carlos Barroso. Llicenciat en Psicologia. Docent col·laborador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Professor de Psicologia i Pedagogia en un IES. Professor del Pràcticum de Pedagogia per a estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Component del tribunal d’oposicions de Psicologia i Pedagogia a Barcelona (any 2007). Actualment, membre d’un EAP i professor del Pràcticum de Psicopedagogia per a estudiants de la Universitat de Barcelona (UB).

Coordinador: Àngel Ma Casajús Lacosta. Doctor en Pedagogia (Didàctica de les Matemàtiques), llicenciat en Pedagogia, especialitat Orientació escolar i professional, Expert en Necessitats Educatives Especials i TDAH. Diplomat en magisteri, mestre de primària. Docent col·laborador de la UB i de la Universitat Ramon Llull (URL). Professor del Pràcticum de Psicopedagogia i alumnes del CAP. Formador de formadors. Autor de publicacions sobre Didàctica de les Matemàtiques i TDAH. Membre del Grup Xarxa d'Experts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Component del tribunal d’oposicions de Psicologia i Pedagogia a Barcelona i de Lliures i Canvi d’Especialitat (1999 i 2000). Actualment treballa de psicopedagog a l’IES Sant Andreu de Barcelona.

Durada total del curs:  60 hores.

Preu:

 • Col·legiats/des: 580 € (El Banc de Sabadell col·labora amb 60€, a aquells col·legiats/des, que obrin un compte)
 • No Col·legiats/des: 680 €

Dates i horari: 

- 1r GRUP DISSABTE MATÍ (10 A 13:30) 
Dissabtes, des del 20 de novembre fins el  26 de març de 10 a 13.30 h (la primera sessió serà de 9.30 a 13.30 h).
 
- 2n GRUP DIVENDRES TARDA-VESPRE (18:15 A 21:45)
Divendres, des del 19 de novembre fins el  25 de març de 18:15 a 21:45h (la primera sessió serà de 17:45 a 21:45h).

 

Lloc: Seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Av. Mistral, 20 bis, entl. 2. 08015  -  >> Com arribar

 

Termini formalització inscripcions:  GRUPS TANCATS - les noves inscripcions s'incorporaran a una LLISTA D'ESPERA

 

Per qualsevol dubte o aclariment, contactar amb Àngela Carrasco a formacio@pedagogs.cat, o a 932177799 (14 a 20 h.)

 
Pendent: Reconeixement del Departament d'Educació com a Formació Permanent adreçada al Professorat