INICI

Publicacions GTPS

Publicacions, articles, llibres, materials i documents generats en el marc del treball que porta a terme el Grup de Treball de Pedagogia Social, o per algun dels seus membres.

El pedagog i psicopedagog en els Serveis Socials Bàsics: aportació que fa el Col·legi de Pedagogs de Catalunya fruit de la participació en el Grup de treball de Col·legis Professionals, de debat i anàlisi sobre "orientacions per un model d'organtizació dels serveis socials bàsics" que s'ha dut a l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. El document està centrat en la part de perfils professionals dels Serveis Socials, un dels punts tractats en el grup de treball.
 
Rol del pedagog/a EAIAs Bcn Ciutat: El col.lectiu de professionals de la pedagogia dels EAIAs -Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència en risc- de Barcelona Ciutat, han elaborat un document base que preten ser el punt de partença del treball individualitzat pel que fa les fases d'Estudi/Diagnòstic i Seguiment/Tractament dels PEDAGOGS/ES DELS Equips multidisciplinars abans esmentats.

És voluntat del COPEC fer-ne resó i animar els i les professionals DE LA PEDAGOGIA EXERCENT EN AQUEST ÀMBIT arreu de Catalunya, perquè hi aportin el seu coneixement i la seva experiència des del treball quotidià fora de Barcelona.