INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

Característiques publicació

PROTOCOL DE PARTICIPACIÓ

 

Col·laboradors: espai obert a tots els col·legiats i col·legiades, a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i estudiants de pedagogia i psicopedagogia.

Temes: qualsevol tema vinculat amb la Pedagogia i la Psicopedagogia en qualsevol de les seves branques, que sigui objecte de debat social. 

 

Tractament de l'article: ha d'estar redactat de manera que resulti comprensible per a qualsevol persones no experta en el camp de la  Pedagogia i la Psicopedagogia.

 

Dret de Reserva:  Es reserva el dret de no publicar aquells articles que per raons ètiques, professionals, entrin en contracdicció amb els principis del Col·legi.

 

Correcció: el Col·legi aplicarà els criteris de correcció lingüística establerts per a tots els continguts.

 

Rèpliques: si un article genera l'interès d'un col·legiat/da i el vol replicar, l'espai restarà obert per a aquest intercanvi d'opinions.

 

Característiques formals per a l'edició

- TÍTOL: màxim 50 caràcters

- RESUM (que apareix en 1a plana del web): màxim 240 caràcters.

- COS DE L'ARTICLE: mínim 3000 caràcters, màxim 6000. Si és més extens, se sol·licitarà una versió reduïda per a la web, i l'article complet es reservaria per EIX.


Data de publicació: 5/6/2011