INICIO > Agenda

anterior

XIII Jornada de "Bones pràctiques per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió" (Virtual)

Descripción:

Aquesta Jornada es la continuïtat d’una iniciativa impulsada des de la Facultat d’Educació que té com objectius:

- Compartir experiències i bones pràctiques que s’estan realitzant que serveixin com a referent de model d’inserció sòcio-laboral.

- Apropar la tasca realitzada pels professionals als estudiants interessats en l’orientació i l’inserció sòcio-laboral

- Analitzar els elements afavoridors de l’èxit en la inserció laboral adequats als col·lectius en risc d’exclusió.

- Impulsar una xarxa d’intercanvi d’experiències entre els agents que es dediquen a l’orientació i a la inserció sòcio-laboral en base a les bones pràctiques

Día/Días: 12/11/2020 DE 18:30h a 21h .

Horario: 18:30h a 21h .

Sitio: VIRTUAL

Organiza: Núria Pérez Escoda, Cèlia Juárez i Inés Massot (Facultat d´Educació, Màster Intervencions Socials i Educatives).

Más información: INSCRIPCIONES  / Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica

Documento relacionado: PROGRAMA

comparte: