INICIO

Diputación y Colegios Profesionales

EQUIP DE TREBALL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS - ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En el marc del Conveni amb l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, es constituiex un Grup de Treball format per tècnics de cadascun dels Col·legis i per a tècnics de l'Àrea de Benestar Social, per analitzar els diferents Models Organitzatius dels Serveis Socials Bàsics, a partir del document de treball elaborat el 2008 per tècnics/ques de Serveis Socials de diferents Ajuntaments.

OBJECTIUS:

  1. Reflexionar sobre la incidència del model d'intervenció en serveis socials a l'adopció de decisions en el camp de l'organització.
  2. Definició dels perfils dels professionals dels serveis socials bàsics, de les seves funcions i atribucions i de les competències necessàries per a desenvolupar-les.
  3. Analitzar les noves funcions i perfils en funció de la Cartera de Serveis Socials i de les polítiques de benestar social que desenvolupen els municipis.
  4. Considerar especialment els nous perfils professionals.


MODELS D'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS - Document Treball, 2008>>>

COPEC: ANÀLISI MODELS ORGANITZATIUS SERVEIS SOCIALS BÀSICS, 2009 >>>


Fecha de publicación: 31/10/2009