INICI > Col·legia´t > Estudiants > Afiliació estudiants

AFILIACIÓ D'ESTUDIANTS

QUÈ TROBARÉ AL COPEC? 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya posa a disposició dels ESTUDIANTS del GRAU de PEDAGOGIA, la possibilitat d'AFILIAR-SE SENSE COST (article 2.1.1 Estatuts i acord de Junta de Govern 22/4/2017), amb la finalitat que coneguin el COPEC i tinguin accés als mateixos serveis i espais de participació que els col·legiats i col·legiades.

PROCEDIMENT:

  • Emplenar la SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ
  • Enviar la MATRICULACIÓ del CURS VIGENT i el DNI (por las dues cares), escanejada al mail copec@pedagogs.cat
  • La vinculació al COPEC dels/de les estudiants afiliats/des, será per CURSOS acadèmics.
  • Per a renovar com ESTUDIANT AFILIAT/DA, es presentarà la documentació actualitzada de la condició de estudiant.
IMPORTANT: en cas de no renovar la condició d'ESTUDIANT, es procedirà a final d'any a gestionar la BAIXA com a ESTUDIANT AFILIAT/DA

CONSULTEU ELS SERVEIS I ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ:  Què trobaré al COPEC?


Data de publicació: 1/1/2020