Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com GESTIÓ I DIRECCIÓ ESCOLAR | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

GESTIÓ I DIRECCIÓ ESCOLAR

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Actualitat > GESTIÓ I DIRECCIÓ ESCOLAR
GESTIÓ I DIRECCIÓ ESCOLAR
(1)

NÚRIA PEDRÓS PONS
Col·legiada núm. 233
Barcelona, febrer de 2012

Descarregar-se l'article >>>


La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret d'autonomia dels centres educatius amb la finalitat de millorar el rendiment i els resultats de l'alumnat i la cohesió social, dotant als centres d'instruments perquè puguin gestionar i organitzar els recursos en funció de les seves singularitats i necessitats.

 

Hi ha qui sosté que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pretén privatitzar l'escola pública, argumentant que es vol partir del model de gestió de les escoles privades per aplicar-lo als centres públics, i que la normativa actual està orientada a enfortir els equips directius d’aquests últims, amb l'objectiu de millorar els resultats educatius del seu alumnat.

Per aquest motiu, les direccions dels centres han de tenir un Projecte Educatiu que desplegui la proposta educativa i concreti una organització interna coherent. En funció dels resultats escolars obtinguts, la Generalitat podrà revisar-lo, substituir les persones amb responsabilitats o, fins i tot, retirar els recursos addicionals que hagi rebut. Però si els resultats són positius haurà de reconèixer a la direcció i als docents de la institució amb mèrits i graus en la seva carrera professional, així com amb un marcat increment de sou.

No pateixin els lectors que creguin que arriba la privatització dels centres públics. Per fortuna, la gestió dels centres privats no se sustenta ni funciona exclusivament en base a aquestes mesures ni amb aquests paràmetres. Em pregunto, per exemple, on són els mèrits i graus en les carreres professionals dels seus directius, o els augments de salari aconseguits en funció dels èxits assolits...

Es ben cert que la societat exigeix professionals de l'educació preparats i amb aptituds idònies per educar els nens i nenes ja que està universalment acceptat que l'ensenyament no el pot dur a terme qualsevol, però en canvi per a dirigir centres educatius només en reclama directius amateurs. Quina contradicció! Poc importa la formació que es tingui o les competències de lideratge que un/a mostri per poder desenvolupar-les amb més o menys èxit. Gairebé qualsevol, sense cap tipus de formació o experiència en lideratge pedagògic, pot  presentar un projecte de gestió i dirigir una organització on hi treballen aquests professionals tan preparats i qualificats.


En canvi, els equips directius de les escoles privades es formen en la funció directiva per obtenir una preparació i especialització professional, intel·lectual, tècnica i humana indispensable i bàsica per ocupar places directives de gestió, direcció o coordinació. En concret, la seva formació va encaminada a aconseguir la qualitat en els processos de la gestió educativa, fent especial èmfasi en els següents aspectes:

  • preparació, planificació, coordinació, organització i control de les tasques escolars i curriculars pròpies de cada tutor i de l’equip docent.
  • processos de comunicació necessaris (gestuals, verbals, icònics, escrits) per optimitzar les interaccions entre els diferents integrants de la comunitat educativa.
  • coneixement de la varietat d'equips docents i de rols dels seus integrants, del treball en equip i cooperatiu en la presa de decisions, i de la seva posada en acció, control i avaluació.
  • graus de relacions interpersonals i socials formals i informals entre els docents i els integrants de la comunitat educativa.
  • tipus de situacions problemàtiques, els mitjans per a la seva resolució, el grau d'estrès que aquestes comporten, i la mediació, prevenció i control de les mateixes.
  • disseny i desenvolupament d’innovadores metodologies pedagògiques i didàctiques, la seva praxi en les aules en tots els nivells escolars, i la investigació i avaluació de les mateixes.
  • gestió de la intel·ligència emocional, amb incidència en les accions individuals (autoconeixement de les emocions, autocontrol, autoestima, optimisme, pors, motivació), i en les socials (empatia, sociabilitat i habilitats assertives).
  • cohesió i consolidació de la imatge institucional, participació dels òrgans de govern, i gestió econòmica, administrativa, laboral, normativa, institucional i legislativa.

 Així, mentre la normativa vigent segueixi mostrant mancances en aquests o altres aspectes, i mentre els requisits per accedir a les direccions del Centres Educatius continuïn sense considerar la obligatorietat del pedagog/a especialitzat en Organització, Direcció i Gestió dels Centres Educatius, per molt bons projectes de gestió que es presentin, sorgeixen dubtes seriosos al voltant  de l’augment de la qualitat dels centres educatius públics i de l'obtenció de resultats acadèmics notables equivalents als assolits per les escoles privades.


(1) L'article pot ser reproduït sempre que se'n citi la font i l'autor.


Descarregar-se l'article >>>

Data de publicació: 1/2/2012