Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Lliurament VI Premi d´Assaig Pedagògic FCiF | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

Lliurament VI Premi d'Assaig Pedagògic FCiF

Segueix-nos, a >>>

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > Lliurament VI Premi d´Assaig Pedagògic FCiF

VI PREMI D'ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA

ACTE DE LLIURAMENT 14 DE JUNY DE 2012En el marc de l'acte de celebració del X ANIVERSARI del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, s'ha lliurat el VI Premi d'Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, lliurament presidit pel president del COPEC, Josep M. Elias, i lliurat per M. Assumpció Pou, vídua de F. Company.

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > Lliurament VI Premi d´Assaig Pedagògic FCiF
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > Lliurament VI Premi d´Assaig Pedagògic FCiF
Lectura de l'acta de resolució del Jurat del VI Premi FCiF
Josep M. Elias i Costa
President del Col·legi de Pedagogs de Catlaunya

Lliurament VI Premi FciF
M. Assumpció Pou i Coll
vídua de Frederic Company i Franquesa

Xavier Ureta i Buxeda
Menció Especial VI Premi d'Assaig Pedagògic FCiF
Ferran Benet Carreras i Tudurí
Guanyador del VI Premi d'Assaig Pedagògic FCiF
 

ACTA DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓ

 

JURAT:

Alguacil, Montserrat – membre del Consell Social
Armengol, Josep – membre de la Junta del COPEC
Boqué, M. Carme – membre del Consell Social
Casajús, Àngel – membre del Consell Social
Elias, Josep M. – president del COPEC
Gómez, Victòria – membre de la Junta del COPEC
Pedrós, Núria – secretària del Consell Social
Reig, Concepció – membre de la Junta del COPEC
Rodríguez, Rosa – vicepresidenta del COPEC
Torres, M. Concepció – secretària Junta del COPEC
Valera, Milagros – membre de la Junta del COPEC
 
Actua com a PRESIDENT DEL JURAT:
Josep Maria Elias i Costa

 

MANIFESTA:

Que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya en el marc del X Aniversari del Col·legi de Pedagogs Catalunya, ha convocat el VI Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, sota el títol: “L’EVOLUCIÓ PROFESSIONAL DE LA PEDAGOGIA: els col·legis professionals, motors de consolidació i reconeixement social".

Que la finalitat del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i les seves àrees de coneixement.

 

Que el PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC, està obert a la participació a la resta de l’Estat Espanyol i a les entitats membres que formen la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia (FEPP).

 

Que s’han presentat 17 treballs, de pedagogs/gues, psicopedagogs/gues i estudiants de pedagogia i psicopedagogia, per a participar en el certamen, l’origen dels quals ha estat:

  • Barcelona
  • Lleida 
  • Tarragona
  • Palma de Mallorca
  • València
  • Madrid

RESOL:

1r Atorgar la menció especial al treball presentat per XAVIER URETA i BUXEDA (pedagog col·legiat número 974), amb el títol "El pedagog, eix vertebrador de la tasca a l’escola", en ser el segon classificat.

Farà lliurament de la menció especial M. ASSUMPCIÓ POU COLL, vídua de FREDERIC COMPANY i FRANQUESA.

 

2n Atorgar el VI PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA, convocat pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya, al treball "Plegats som més forts: algunes claus d’interpretació de l’acció pedagògica al darrer decenni i propostes col·legials per als/les professionals de la Pedagogia”, presentat amb el pseudònim d’EUDAIMONIA, per FERRAN BENET CARRERAS i TUDURÍ, (psicopedagog),al qual el jurat expressa la seva més cordial enhorabona.

Farà el lliurament del premi al guanyador FERRAN BENET CARRERAS i TUDURÍ, M. ASSUMPCIÓ POU COLL, vídua de FREDERIC COMPANY i FRANQUESA.

 

I per a que així consti, signa aquesta acta, en Barcelona, a 14 de juny de 2012,

 

Josep M. Elias i Costa

President del Jurat

 

 

Data de publicació: 14/6/2012