Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Manifest Interinstitucional | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

Manifest Interinstitucional

MANIFEST INTERINSTITUCIONAL

Madrid, 23 de novembre de 2012

Les següents entitats:

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE ESPAÑA 

CONFERENCIA DE DECANOS DE EDUCACIÓN CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN DE ESPAÑA (COPOE)

Organitzacions que vam signar un conveni de col·laboració el novembre de 2011 d'àmbit estatal i que representem a milers de professionals de l'educació, considerem necessari que el Ministerio de Educación, les Administracions educatives de les Comunitats Autònomes i les diferents universitats, coneguin les nostres propostes amb l'objectiu de millorar el sistema educatiu espanyol i es puguin integrar en la Llei de Millora de la Qualitat del Sistema Educatiu.

1) Estimem que l'Orientació Educativa és un dels factors que influeix en la qualitat del Sistema Educatiu. Per aquest motiu, s'hauria de mantenir i potenciar el model actual d'estructuració de l'orientació educativa tenint en compte els criteris de la UNESCO d'una ràtio d'un orientador per cada 250 alumnes.

2) Considerem que la Tutoria és essencial per afavorir l'interrelació entre les famílies, l'alumnat i els centres educatius. Per això, plantegem que en tots els nivells educatius es contemplin sessions específiques amb els alumnes i es doti de prous recursos humans, tècnics i temporals al professorat per a què es pugui dur aterme amb la suficient qualitat.

3) És precís reforçar la formació psicopedagògica del professorat. En la formació inicial de grau, en els màsters de formació del professorat d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional i en les diverses actuacions que afavoreixin la formació permanent plantegem que el professorat ha de rebre formació específica en aspectes relacionats amb l'educació emocional, l'atenció a la diversitat, la tutoria, la motivació, l'avaluació, metodologia i la resolució de conflictes.

4) Exigim a les diferents administracions educatives que tots els anys existeixi una justa i suficient oferta pública de places d'oposicions a mestres i professors d'E. Secundària, Batxillerat i Formació Professional. És necessari que hi hagi estabilitat en les plantilles docents i unes ràtios acords als paràmetres de qualitat mínims. Per altra banda, l'alumnat que cursa les titulacions de grau i màsters encaminats a la docència necessita un horitzó de possibilitats laborals tangible.

 

Data de publicació: 23/11/2012