Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com UNA MIRADA CAP A LA IGUALTAT DE GÈNERE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

UNA MIRADA CAP A LA IGUALTAT DE GÈNERE

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > UNA MIRADA CAP A LA IGUALTAT DE GÈNERE

UNA MIRADA CAP A LA IGUALTAT D’OPORTUNITAT DE GÈNERE

 

MA. JOSÉ MARTÍN CORREA

Estudiant associada núm 32

Barcelona, març de 2013

 

 


Infinitat de dones de diferents cultures i edats comparteixen cada 8 de març la celebració del Dia Internacional de la Dona, una data memorable, amb la que recordem la lluita cap a la igualtat d’oportunitats i participació entre home i dona. Aquesta lluita, ha permès a la dona el seu desenvolupament íntegre i un progrés dintre de la societat.

 

El rol de la dona a l’actualitat està en constant canvi, cada vegada, resulta més interesant  i complex. El pes de la tradició femenina que anem heretant i transmetent entre generacions fa que ens costi no seguir el patró marcat culturalment de casar-se, tenir fills i atendre la nostra llar.

 

No obstant, ens obrim més enllà d’aquest rol i ho combinem amb els estudis, la vida laboral, la vida social, el temps d’oci, etc. Tenir el control de tot no és fàcil, però les dones hem demostrat que ho podem fer i que a més, ens sentim còmodes. A més, cada vegada més aquest rol, es comparteix més amb els homes, la qual cosa fa que tots dos estiguin més units i que les tasques es puguin intercanviar.

 

Aquests canvis de rol, han provocat que la situació familiar també canviï i que cada vegada hi hagi una diversitat més gran entre els models familiars.  Una gran ajuda  que té la dona per a poder conciliar la vida laboral i la familiar són les àvies que assumeixen el rol de cuidadores dels seus nets/es. Aquestes àvies per a moltes famílies són un recurs indispensable per encarregar-se de la cura i la educació dels fills/es, són pedagogues en potència. És per això, que els valors que es transmetran entre diferents generacions són tant influenciadors.

 

És cert que és molt el camí recorregut en els últims anys, però no hem de perdre de vista que  encara persisteixen desigualtats entre home i dona en àmbits fonamentals com l’educatiu o el laboral.  La igualtat de gènere és un dret fonamental en la Unió Europea, així com a una condició necessària per aconseguir els objectius de creixement, ocupació i cohesió social. És per això que en el conjunt dels 27 països de la Unió Europea s'han produït avenços, però,  han de produir-se encara molts canvis perquè la igualtat de gènere sigui una realitat.

 

La qüestió de la desigualtat de gènere segueix sent avui dia un debat en les  societats occidentals, les que es consideren més avançades en aquest sentit, la qual cosa significa que per aconseguir una plena equiparació entre homes i dones de totes les societats hem de fer encara més esforços.

 

La educació en tot aquest procés de canvi té un paper fonamental, tant en el nucli familiar, com social com a educatiu i cultural, potenciant uns valors que no marquin les diferències entre gènere com a desigualtats.

 

Des de la infància cal educar per corregir les desigualtats, i cal fer-ho amb continguts adequats i revisant i modificant les pròpies actituds i pràctiques educatives. A les escoles cal una pràctica pedagògica que defensi la coeducació, l'educació per a la igualtat d'oportunitats entre els sexes, la revisió dels continguts sexistes en el currículum, la utilització d'un llenguatge menys discriminatori, etc.

 

Educar tenint en compte aquesta visió, és educar per ser uns ciutadans amb drets i obligacions, on homes i dones participen solidàriament, amb el mateix objectiu i amb responsabilitat compartida a la millora del bé comú.

 

La preocupació a Europa sobre l’envelliment de la població i el manteniment d’un model del benestar tradicional de cura cap a les persones grans, ens ha portat a la importància de fomentar les relacions entre generacions. Aquestes relacions són rellevants en programes intergeneracionals on es desenvolupa la construcció de la pròpia identitat mitjançant la transmissió i transferència de valors entre persones de diferents edats.

 

La dinàmica de les relacions entre els membres de diferents generacions resulta de l’experiència subjectiva de les similituds i les diferències, en quant a la realització de rols i funcions culturalment determinades. A més, es crea un sentiment d’unió, de vincles familiars que ajuden al benestar familiar.

 

Tota societat per potenciar el seu desenvolupament comunitari és indispensable que dissenyi, implementi i avaluï programes pedagògics intergeneracionals d’àmbit socioeducatiu i cultural.  El rol de les dones en aquests projectes és fonamental.

 

Els  projectes intergeneracionals fan possible que les relacions entre les dones, amb diferents experiències de vida i èpoques històriques distintes comparteixin un mateix camí de reflexió i lluitin per uns interessos comuns. A més, aquests projectes, reconeixen i potencien  els rols de les dones, respectant  l’ahir,  l’avui i el demà, fent palesa que  pertanyen a diferents generacions, perquè la identitat es construeix a partir d’elles.

 

Els pedagogs/es, psicopedagogs/es som, hem de ser, l’eix vertebrador, principal en la lluita cap a la igualtat de gènere, per aquest motiu hem de ser capaços de treballar aquest dret i transmetre’l a la comunitat.

 

És per tant, un dia com aquest, una bona ocasió per reflexionar sobre els progressos aconseguits, i unir els nostres esforços per continuar avançant. Així com, celebrar els actes de valor de dones que han exercit una funció extraordinària en la història dels drets de la dona i a les quals les generacions joves els hem de donar les gràcies per poder ser el que som nosaltres ara.

 

Webgrafia :

 

http://www.uv.es/asepuma/XVI/103.pdf

 

Alan Hatton-Yeo “Programas intergeneracionales, solidaridad intergeneracional y cohesión social”. http://www.eduinnova.es/monografias2011/mar2011/pedagogia.pdf

 

 

Webgrafia d’interès:

 

Martínez Mariana. (2006). BBC “Las mujeres y la desigualdad” [En línea] Disponible en:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_4754000/4754380.stm

 

Día Internacional de la mujer (2011). “História del Día de la mujer”. [En línea] Disponible en: http://www.un.org/es/events/women/iwd/2011/history.shtml

 

Instituto Andaluz de la Mujer. (2010). “Aproximació a la realidad de mujeres y Hombres en Andalucía”. [En línea] Disponible en:

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2011/12/23/1324629882185Realidad+Mujeres+y+Hombres+Andalucia+2010.pdf

 

Pérez López, Juan Antonio. “El papel de la mujer en la empresa”. [En línea] Disponible en: http://bizkaia.net/Home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/ca_mujerempresa.pdf?idioma=CA

 

Ruíz, Rosa. (2012). “Los cinco roles de la mujer actual”. [En línea] Disponible en:

http://www.diariofemenino.com/actualidad/sociedad/articulos/cinco-roles-mujer-sociedad-actual/.


(*) L'article pot ser reproduït, citan-ne la font i l'autor


Data de publicació: 8/3/2013