Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com El Parlament defiende a los Colegios Profesionales<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICIO > El COPEC > Relaciones institucionales > Intercolegial Catalana

El Parlament defiende a los Colegios Profesionales

NOTA DE PREMSA

La Intercol·legial celebra que el Parlament català defensi els Col·legis Professionals i rebutgi la liberalització extrema del sector


Transcripció en esborrany de la Moció >>>

Barcelona, 21 de juny de 2013.- L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya celebra que el Parlament de Catalunya hagi aprovat una moció que defensa el paper que duen a terme els Col·legis professionals i que s’hagi posicionat en contra de “l’intrusisme i de la liberalització a l’extrem” del sector davant l’avantprojecte de Llei de Serveis professionals que està preparant el govern de Mariano Rajoy.

El Parlament va aprovar ahir aquesta mesura amb l’objectiu d’aconseguir el màxim consens per poder aixecar una veu unànime des de Catalunya en relació al paper dels Col·legis Professionals per quan s’iniciï el tràmit al Congrés dels Diputats.

La Intercol·legial ja va alertar fa un any de la importància de salvaguardar el sistema de garanties que els Col·legis Professionals, atès que la supressió de les competències col·legials podria comportar una pèrdua de la qualitat dels servei que es presta a la ciutadania. Per aquest motiu, va fer un manifest en defensa d’aquestes corporacions i de les tasques que desenvolupen.

Durant els darrers anys, els Col·legis Professionals han dut a terme un intens procés de modernització, reforçant la seva orientació de servei vers la ciutadania, en sintonia amb la normativa de la Unió Europea, per mitjà de la Directiva de Serveis Professionals de 2006, que ha reconegut els Col·legis Professionals com a autoritats competents per al control o la regulació de les activitats de serveis i de l’accés i l’exercici d’una activitat professional.

Els Col·legis Professionals garanteixen la continua adequació de les professions a les necessitats socials; faciliten tot un seguit de serveis i formació per incrementar la qualitat dels serveis prestats pels diferents professionals a la ciutadania tot vetllant pels criteris deontològics i eviten l'intrusisme. A tall d’exemple, la importància del paper dels Col·legis Professionals en la protecció de l'interès públic resulta clara si es té en compte que el sector professional representa el 8.95% del PIB i afecta a més d’un milió de llocs de treball directe (8,8%) a nivell estatal.


Què és l'Associació Intercol·legial 

L’Associació Intercol∙legial, que representa més de 100 Col∙legis Professionals amb més de 200.000 col∙legiats/des de tots els àmbits professionals, va néixer amb la voluntat de reforçar la projecció social dels Col∙legis Professionals, impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col∙lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.


Fecha de publicación: 21/6/2013