Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Resultat Consulta Col·legial pel ´Dret a Decidir´<BR> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Institucional

Resultat Consulta Col·legial pel "Dret a Decidir"

>> RESULTAT CONSULTA

 

El passat 9 de setembre es va tancar la CONSULTA COL·LEGIAL impulsada per la Junta de Govern iniciada el 15 de juliol proppassat.


La consulta ha tingut com a finalitat copsar el pensament col·legial en relació al posicionament del COPEC envers el DRET A DECIDIR, atès que com a entitat catalana es veu empesa a manifestar-se sobre diferents iniciatives de la societat civil en relació a situacions de desigualtats i de lesió de les llibertats i drets de les persones, en el marc territorial en què es defineix el COPEC[1]

 

Per facilitar la participació dels col·legiats/des en aquesta CONSULTA, s’habilità un qüestionari on-line en l’àrea reservada de la web del COPEC amb 5 preguntes directes amb 3 respostes excloents: d’acord, desacord, indiferent, i un espai obert per expressar comentaris en relació al tema de consulta. Qüestionari amb control d’accés per validar una sola resposta per col·legiat/da i amb recollida de dades dissociades per garantir l’anonimat. Difós pels mitjans habituals de comunicació del COPEC: web, mailing col·legiats/des, facebook i twitter, amb recordatoris periòdics per fomentar la participació.

 

La CONSULTA ha estat feta amb el cens de 1002 col·legiats/des actius a 15/7/2013, obtenint la participació del 19% del col·lectiu col·legial, amb el següent resultat:

 

QÜESTIONARI

ACORD

DESACORD

INDIFERENT

1

1- El COPEC només ha d’entrar en valoracions que siguin merament professionals.

37,04%

57,14%

5,82%

2

2- El COPEC s’ha de posicionar activament en la defensa dels drets i deures dels seus professionals encara que això comporti posicionament sòcio-polític

87,83%

10,05%

2,12%

3

3- El COPEC ha de defensar el “Dret a decidir”

85,71%

9,52%

4,76%

4

4- El COPEC, mitjançant la Junta de Govern, pot donar suport al col·lectiu professional en plataformes reivindicatives, posicionades per defensar el “Dret a decidir”

83,07%

11,11%

5,82%

5

5- Respectaré el que la majoria defensi en aquesta consulta telemàtica

90,48%

6,35%

3,17%

 

Dades analitzades en la Junta de Govern del 14/9/2013, la interpretació de les quals posa de manifest que la junta té el suport col·legial per posicionar-se en els espais als que participa, envers accions que es puguin impulsar, o que pugui promoure directament el COPEC, relacionades amb el moment de convulsió social i política en què està immersa la societat catalana.

 

Actuacions fetes sempre des de la prudència, el respecte, la convivència, la solidaritat i la legalitat, que ha caracteritzat aquest col·lectiu professional i les juntes de governs.


[1] Estatuts Article 1.1.2 Naturalesa  “(…) La llengua pròpia del Col·legi és el català. Article 1.1.3 Denominació, domicili i àmbit territorial” “(…) L’àmbit territorial és el de Catalunya”Data de publicació: 16/9/2013