Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com PRÀCTICA REFLEXIVA: EINA DE PROFESSIONALITZACIÓ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

PRÀCTICA REFLEXIVA: EINA DE PROFESSIONALITZACIÓ

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > PRÀCTICA REFLEXIVA: EINA DE PROFESSIONALITZACIÓPRÀCTICA REFLEXIVA: EINA BÀSICA EN LA PROFESSIONALITZACIÓ

 

MONTSERRAT ALGUACIL DE NICOLÁS

Col·legiada núm. 55

Barcelona, octubre 2013

 

La pràctica reflexiva és un model que il·lustra i convida a pensar, preparar, aplicar i desenvolupar la pràctica professional i la resolució de situacions-problema a través de la reflexió. La incorporació d’aquesta estratègia en la formació inicial i permanent del pedagog esdevé una eina privilegiada.

 

Els canvis vertiginosos dels últims anys centrats, entre d’altres factors, en les avenços tecnològics i la globalització, han provocat que molts professionals, com els mateixos pedagogs, no tinguin un rol definit, i esdevinguin figures polivalents. En aquest context,  la idea d’una formació acotada capaç de resoldre tots els reptes professionals que se li presentin és, sens dubte, una utopia molt allunyada de la realitat. La qüestió radica, per tant, en pensar com podem aconseguir una bona professionalització que doni resposta a les situacions que es van produint. Si ens centrem en la formació del pedagog, es tracta de cercar estratègies adaptades a aquest nou context que ha deixat obsoletes algunes estratègies de formació inicial i permanent.

 

Una de les metodologies que s’adapten a la formació competencial necessària és l’anomenada Pràctica reflexiva. Es tracta d’una estratègia de formació en què els elements principals de partida són les experiències en el context professional i la reflexió sobre la pràctica. És una opció formativa que parteix de la persona i no del saber teòric, que té en compte l’experiència personal i professional per a l’actualització i la millora de la tasca.

 

La utilització d’aquesta potent eina educativa i formativa, afavoreix que el pedagog sigui  capaç d’analitzar la seva conducta, la forma d’actuar i la pràctica per tal d’avaluar i examinar si allò que fa es correspon amb el model d’un bon professional.  D’aquesta manera s’implementa una de les principals competències professionals que ha de desenvolupar el pedagog, em refereixo a la capacitat d’aprendre per si mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals. El compliment d’aquesta competència requereix el cultiu del coneixement pràctic i reflexiu, és a dir, aquell coneixement que s’ocupa de l'acció, la presa de decisions, la formulació de judicis, o la resolució de situacions-problema.  

 

Així doncs, el “Coneixement en la pràctica” (Schön, 1994[i]), posa l'èmfasi de la recerca i consisteix principalment en la cerca del coneixement en l'acció. Aquest model formatiu, doncs, pretén que el pedagog sigui capaç d’autoformar-se i renovar-se, fet que converteix la reflexió en la pràctica i sobre la pràctica en un hàbit conscient que s’integra en l’activitat diària.

 

La finalitat de la pràctica reflexiva és transformar la pràctica diària en un procés de recerca més que no pas en un d’aplicació. Es tracta d’un procés d’acció sobre la reflexió  en el qual el professional intenta comprendre de forma crítica les situacions amb què s’enfronta per tal d’analitzar-les i ser capaç de transformar-les. Concretament, un pedagog esdevindrà reflexiu quan incorpori en la seva pràctica i conducta professional les següents accions:  

 

  • Buscar fonaments teòrics de la seva intervenció pràctica. 
  • Contrastar idees, alternatives i opcions. 
  • Qüestionar les intervencions que veu fer en altres professionals i les seves pròpies pràctiques buscant millors actuacions. 
  • Entendre la pràctica com un procés de recerca més que com un procediment d'aplicació. 
  • Posar en dubte les bases conceptuals sobre les quals treballa per arribar a ser més obert a altres maneres. 
  • Desenvolupar els seus projectes i desenvolupar-se ell mateix a través d'un cicle de reflexió sobre l'acció seguit d’acció sobre la reflexió. 
  • Analitzar els problemes que se li plantegen en l'acció diària i buscar les possibles solucions, contrastant-les en la realitat. 

 

La pràctica reflexiva suposa una gran oportunitat per fer créixer la nostra professió a través d’un diàleg entre teoria i pràctica.[i] SCHÖN, D. A. (1994). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós

Data de publicació: 1/10/2013