Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Pèrits/es Judicials 2014: Renovació i actualització llistes. Termini 10/12/2013 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Peritatge judicial

Pèrits/es Judicials 2014: Renovació i actualització llistes. Termini 10/12/2013

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés d'actualització de llistes de pèrits i pèrites per actuar davant dels òrgans judicials, en cas de ser requerits, segons l'opció escollida: 

En l'àmbit de la LLISTA JUS/419/2009, es pot escollir àmbit o àmbits territorials entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament (Barcelona ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona nord, Barcelona sud, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre).

En l'àmbit de la LLISTA LEC es triarà el partit o partits judicials on s'estarà disponible i es vulgui actuar.

Recordem que la inclusió, o no, en les llistes és voluntària, i que des del moment en que el col·legiat/col·legiada accedeix a aquestes llistes pot ser requerit per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. La Llei d’Enjudiciament Civil únicament preveu que el pèrit/pèrita pugui excusar-se d'acceptar l'encàrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. 

Tanmateix, pel que fa a la llista de l’Ordre JUS/419/2009, si un pèrit que hi estigui adscrit és cridat per un òrgan jurisdiccional i aquest comunica que el pèrit no ha atès degudament l’encàrrec judicial, en pot ser exclòs.

LLISTA JUS/419/2009

Àmbit Territorial: per a estar inscrit a la LLISTA JUS/419/2009, és necessari fer constar l’àmbit o els àmbits territorials concrets a escollir entre les Gerències i els Serveis Territorials del Departament (escollir de la columna de l’esquerra del document que trobareu a continuació). Consultar àmbits territorials >>

LLISTA LEC

Partit Judicial: per estar inscrit a la LLISTA LEC, és necessari fer constar únicament els partits judicials on estareu disponibles (escollir de la columna de la dreta del document que trobareu a continuació) per tal d’evitar les possibles renúncies al·legant impossibilitat de desplaçament. Consultar partits judicials >>

Per formar part de les llistes de pèrit judicial, per primer cop, o per continuar formant-ne part, omplir i enviar el següent formulari:

FORMULARI LLISTES PERITS/PERITES JUDICIALS

TERMINI MÀXIM PER COMUNICAR LES DADES: 10 de desembre de 2013 (TANCAT) 

>> Ampliació de la informació


>> Més informació

Data de publicació: 29/11/2013