Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com QUOTES 2024 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Col·legiació > Col·legia´t

QUOTES 2024


La JUNTA GENERAL de col·legiades i col·legiats del 30/03/2019, es va aprovar actualitzar les quotes col·legials anualment, pel que a la JUNTA de GOVERN del 5/10/2019, es va acordar:
  • Que a partir del 2020, les quotes s'actualitzarien el desembre de cada any prenent com a referència l'IPC (Font IDESCAT) de l'any anterior aplicat a gener de l'any següent.
  • Que per al 2020, atès que l'última actualització fou el gener del 2016, es prenia com a referència l'IPC del 2016, 2017 i 2018, amb el resultat d'augment del 4,1%, que aplicat a la quota semestral són 2,25€ per semestre. 

En aquesta línia, la JUNTA DE GOVERN del 17/12/2022, va acordar incrementar la QUOTA COL·LEGIAL SEMESTRAL d’acord amb el IPC 2019, 2020 i 2021, amb el resultat de 4,8% que aplicat a la quota semestral són 2,75€ per semestre, que s’aplicarà a partir del 2n semestre del 2023.


ALTA COL·LEGIAL:
(un sol pagament a l'inici)
  • Alta col·legiació: 150€ 
  • Alta nous graduats/des: 75€ (durant l’any en què s’han graduats)

QUOTES SEMESTRALS

  • Les ALTES col·legials formalitzades entre febrer i juliol, se'ls passarà el rebut de la QUOTA SEMESTRAL al JULIOL (2N SEMESTRE)
  • Les ALTES col·legials formalitzades entre agost i gener, se'ls passarà el rebut de la QUOTA SEMESTRAL al GENER (1R SEMESTRE)

QUOTA SEMESTRAL ORDINÀRIA 

  • Quota 1r. Semestre 2024: 60,00€ (Gener)
  • Quota 2n Semestre 2024: 60,00€ (Juliol)

QUOTA SEMESTRAL REDUÏDA>>>

ESTUDIANTS >>>

Data de publicació: 1/1/2024