Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com QUOTES 2022 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Col·legiació > Col·legia´t > Quotes

QUOTES 2022


La QUOTA ORDINÀRIA de 57,25 euros semestral aprovada pel 2021 es passa a aplicar el 2022.

La JUNTA GENERAL de col·legiades i col·legiats del 30/03/2019, es va aprovar actualitzar les quotes col·legials anualment, pel que a la JUNTA de GOVERN del 5/10/2019, es va acordar:
 • Que a partir del 2020, les quotes s'actualitzarien el desembre de cada any prenent com a referència l'IPC (Font IDESCAT) de l'any anterior aplicat a gener de l'any següent.
 • Que per al 2020, atès que l'última actualització fou el gener del 2016, es prenia com a referència l'IPC del 2016, 2017 i 2018, amb el resultat d'augment del 4,1%, que aplicat a la quota semestral són 2,25€ per semestre. 
ALTA COL·LEGIAL: (un sol pagament a l'inici)
 • Alta col·legiació: 150€ 
 • Alta nous graduats/des 2022: 75€

QUOTES SEMESTRALS

 • Les ALTES col·legials formalitzades entre febrer i juliol, se'ls passarà el rebut de la QUOTA SEMESTRAL al JULIOL (2N SEMESTRE)
 • Les ALTES col·legials formalitzades entre agost i gener, se'ls passarà el rebut de la QUOTA SEMESTRAL al GENER (1R SEMESTRE)

QUOTA SEMESTRAL ORDINÀRIA 

 • Quota semestral 2022: 57,25€  (Gener quota 1r semestre i Juliol quota 2n semestre)

QUOTES SEMESTRAL REDUÏDA (seran valorades per la comissió delegada de la Junta de Govern)

 • ATUR (justificar la situació d'atur del 1 al 10 del gener o juliol)
  • Quota semestral de 25€ (temporal semestral, màxim 2 semestres consecutius)
 • JUBILACIÓ: (aplicada només als col·legiats/des)
  • Quota anual de 40€ (quota anual)  
 • ESTUDIANTS:
  • Quota sense cost, per a estudiants del GRAU de PEDAGOGIA (article 2.1.1.a Estatuts COPEC).
 • ESPECIAL: (justificar la situació especial del 1 al 10 del gener o juliol)
  • Quota semestral de 25€ (temporal semestral, màxim 2 semestres consecutius)

Data de publicació: 1/1/2022