Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant

El dia 3 de juliol, ha tingut lloc, al Parlament de Catalunya, la Jornada per a reflexionar sobre els reptes, des d’una perspectiva de drets, i sobre l’avaluació d’impacte en la infància, com una eina per avançar en l’acompliment dels drets dels infants. Acte en què el Col·legi de Pedagogs de Catalunya assisteix representat per Pilar Morral, membre del Grup de Treball de Pedagogia Social.

 

La jornada ha estat coorganitzada per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) i UNICEF Comitè Catalunya, a partir d’experiències a Noruega, Gal·les i Flandes, i del ponent Jorge Cardona que comenta en detall els articles 3 i 12 de la Convenció dels Drets de l’Infant.


Les conclusions finals han anat a càrrec de representants de la Comissió de la Infància del Parlament, del PINCAT, d’UNICEF, del Síndic de Greuges i de la DGAIA. Es comenta que s’ha avançat molt en 25 anys però cal continuar molt més. És clau invertir des de la perspectiva econòmica i de recursos, com també s’aposta per un canvi de paradigma: Millorar la participació de l’infant en la ciutadania activa. Es vol potenciar més al nen com a subjecte de dret. L’infant doncs, té dret a ser escoltat i tingut en compte. S’aposta també per estudiar l’impacte en la Infància, des dels diferents àmbits i disposicions legislatives. És clau la coordinació de tots els departaments.

 

Es concreten mesures pel desenvolupament integral de l’infant, el benestar d’aquest i les famílies, i reduir l’estat de pobresa. Entre d’altres mesures, es presenta el PACTE per la Infància de Catalunya, signat per diferents entitats, entre les que està el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, per a la promoció i vigilància de l’aplicació de la convenció dels Drets de l’Infant.

 

Mercè Santmartí, directora general de la DGAIA, anuncia que les administracions estan preparant també el 25è aniversari de la Convenció dels drets de l’infant en la data de la seva aprovació, el 20 novembre d’enguany.

 

Frases recollides de les diferents intervencions:

 

“la realitat és que manquen recursos d’inclusió adients per atendre els infants amb algun element de diversitat. Els infants amb NEE que necessiten d’escoles preparades amb recursos que l’incloguin, adolescents amb problemes de conducta que no disposen de recursos específics... en canvi és quan es fa més necessari que no quedin exclosos”.  M. Jesús Larios (adjunta al Síndic de Greuges)

 

“Tan important és l’avaluació de l’impacte com un canvi de consciència. L’avaluació ha de ser viva i constant, pública i transparent”. Elin Gwynedd (representant de Gal·les)


“Lo urgente, no debe hacer perder lo holístico de los derechos. No es justo que se invierta mucho más en defender los derechos de los niños cuando los padres no ejercen bien su papel. En cualquier ámbito de la infància se ha de estudiar el impacto”  Jorge Cardona (Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides).


“En la mesura que es destinin recursos per al desplegament de la llei, s’ha d’anar invertint en prevenció del risc” Mercè Santmartí (DGAIA)

 

La Jornada ha estat centrada bàsicament en els dos drets pilars de la Convenció dels Drets de l’Infant. Per una banda, l’interès superior del menor, i de l’altre, l’escolta de l’opinió de l’infant. Tot i que els dos poden entrar en contradicció, quan l’opinió del menor va en contra de les decisions que els tècnics adoptin pel seu interès (però, a l’hora s’haurà tingut en compte el seu impacte, per a la seva conclusió). Per a poder participar, l’infant ha d’estar informat del resultat o la decisió presa ja sigui favorable o no.


El PACTE per la Infància, de recent aprovació, en la mesura que es desplegui en el pla operatiu, i es destinin els recursos econòmics per a la seva concreció, possibilitarà el seguiment dels Drets de l’Infant des de l’Observatori de la Infància.

Cal continuar treballant, en el sistema actual de forma coordinada a mode de sinergies, per incorporar el canvi d’òptica, tenint en compte l’opinió de l’infant en tots els terrenys que el puguin afectar directa o indirectament.


* Presentacions, documents, material d'interès i intervencions de les taules, a la web de la Jornada 25è aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant: reptes per a Catalunya i avaluació d’impacte en la infancia: www.25anysconvenciodretsinfant.org - www.25anysconvenciodretsinfant.org/#vdeos


Data de publicació: 4/7/2014