Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP: Acord Millora de la contractació pública de l´atenció a les persones | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

NdP: Acord Millora de la contractació pública de l'atenció a les persones

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > NdP: Acord Millora de la contractació pública de l´atenció a les personesNOTA DE PREMSA

El sector de serveis socials i d’atenció a les persones reclama a les administracions voluntat i compromís polític per avançar en la millora de la contractació pública d’aquesta tipologia de serveis.  • Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del Tercer Sector Social fan front comú i signen un Acord per impulsar la millora de la contractació pública de serveis d'atenció a les persones.
  • Entre d’altres, els signants exigeixen que els processos de contractació pública vetllin per la qualitat dels serveis i no se supeditin únicament a l’oferta econòmica.
  • L’Acord vol contribuir a impulsar un model propi i referent de contractació pública, que sigui reflex de la importància que la ciutadania dóna a l’Estat del Benestar.


Barcelona,21 de juliol de 2014

Els representants de La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), ACESAP (Associació Catalana d'Empreses de Serveis d'Atenció a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), ACELLEC (Associació Catalana d’empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), CCOO (Comissions Obreres de Catalunya), UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya), la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de La Intercol·legial (Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya) i La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han signat avui dia 21 de juliol al Centre Cívic Pati Llimona l’Acord per a l’impuls de la Millora de la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones.

Malgrat la duresa de la situació econòmica i les dificultats pressupostàries de les administracions, amb aquest Acord el sector pretén garantir la qualitat dels serveis i de l’ocupació que genera.

Per tant, apel·lant a la responsabilitat última de l’Administració de garantir la correcta execució dels serveis públics i atenent a la vulnerabilitat dels col·lectius a qui s’adrecen aquesta tipologia de serveis (infants, joves, gent gran, persones amb discapacitat, col·lectius amb risc d’exclusió social, entre d’altres), els signants exigeixen que els processos de contractació pública vetllin per preservar-ne la qualitat i no quedin supeditats fonamentalment a criteris econòmics.

L’Acord presenta doncs els elements que patronals, sindicats, col·legis professionals i Tercer Sector consideren fonamentals per preservar la qualitat dels serveis d’atenció a les persones, entre els que destaquen: la necessitat de garantir la capacitat tècnica suficient de les empreses adjudicatàries, la necessitat d’establir el límit de baixa en l’oferta econòmica per sota del qual no serà possible desenvolupar el servei en les condicions requerides, la necessitat de vetllar pel respecte dels drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores en base a la normativa laboral sectorial existent en cada cas, o la necessitat d’assegurar mecanismes de control post-adjudicació que permetin comprovar que el servei s’està executant segons les condicions fixades en el contracte, entre d’altres.

En aquest sentit, Joan Segarra, portaveu del grup promotor de l’Acord i Vicepresident de La Confederació ha manifestat que “A l’empara de les recents aprovades directives europees sobre contractació pública que constaten la importància d’aquesta tipologia de serveis, i entenent que la responsabilitat última de garantir la qualitat dels serveis públics recau en l’Administració, des del sector reclamem als òrgans contractants la voluntat i el compromís polític per avançar en la millora de la contractació pública en aquest àmbit”. I en relació al conjunt d’organitzacions signants, ha expressat que “Ens uneix la convicció que preservar els serveis públics d’atenció a les persones i l’ocupació que genera aquest sector d’activitat és sens dubte un objectiu estratègic de país i, per tant, és en aquest sentit que ens hem proposat unir esforços per assolir-ho”.

L’Acord pretén ser un primer pas per avançar conjuntament cap a la millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones i és per aquest motiu que les organitzacions signants ja han fet arribar el document al President de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de poder concertar properament una trobada i sol·licitar-li la constitució d’una taula de diàleg sobre la qüestió.


Data de publicació: 21/7/2014