Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP: Nou curs escolar, velles reivindicacions | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

NdP: Nou curs escolar, velles reivindicacions

NOTA DE PREMSA

15/09/2014

Un cop més ens trobem davant l’inici d’un nou curs escolar. Un curs escolar incert pel que fa a polítiques educatives. És en aquest nou curs quan s’ha de començar a aplicar en alguns cursos de Primària la nova Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Llei que no passa desapercebuda per l’intens debat polític i social que ha provocat i continua provocant. Però tot i així ens podem preguntar tant a nivell de famílies com de professors en què i com ens afectarà aquesta llei.
 
Quins canvis comporta la LOMCE?
En primer lloc aquesta es comença a implantar aquest curs escolar en tres cursos d’Educació Primària, 1r, 3r i 5è. També es comença a implantar a la Formació Professional Bàsica a la qual els alumnes hi podran accedir amb 15 anys sempre que els seus professors recomanin que no poden superar la ESO.
 
Als alumnes de Secundària no els afectarà fins el curs 2015-2016 en els cursos de 1r i 3r i el curs 2016-2017 per a 2n i 4t. Així doncs l’avaluació final de Secundària, anomenada revàlida no tindrà lloc fins al 2017. Aquesta revàlida consistirà en un prova externa al centre, corregida per professors externs i tindrà un pes d’un 30 % mentre el 70% correspondrà a la mitja d’assignatures cursades al llarg del curs.
 
Un calendari que preocupa és el que fa referència al Batxillerat i la temuda Selectivitat.  En l’imaginari de molts dels nostres alumnes i llurs famílies hi ha la pregunta: “Hauré de fer la Selectivitat”? Doncs SÍ, per tots aquells alumnes que vulguin accedir a la Universitat abans del curs 2017-2018. Tot i que com els alumnes de secundària, aquests hauran de superar la revàlida per tal d’obtenir el títol de Batxillerat. Un cop obtingut aquest títol les pròpies universitats podran proposar proves d’accés al nou alumnat això si sempre tenint en compte el 60% de la nota de Batxillerat.
 
Quins altres canvis aporta la llei a nivell Curricular?
A nivell de Primària el més significatiu potser és la divisió del coneixement del medi i ciències socials en dues matèries, tot i que a Catalunya de moment es continuaran fent igual només que sortiran dues notes enlloc d’una, segons paraules recents de la Consellera Rigau.
 
D’altres canvis són la supressió de l’assignatura d’Educació Cívica a Primària per la de Valors Socials i la creació de la matèria de Cultura Digital a Secundària.
 
El canvi més gruixut és la supressió de la immersió lingüística en aquelles comunitats amb llengua cooficial, de tal manera que un alumne podrà elegir la llengua castellana com a llengua vehicular i l’Estat haurà d’assumir la despesa d’aquesta escolarització en algun centre privat on hi hagi aquesta oferta, despesa que posteriorment passarà a les comunitats autònomes.
 
Aquests són alguns dels trets més significatius de la nova llei, en el quals hi podríem aprofundir més però la realitat és que molts d’ells estan poc definits i plens d’incertesa pel que fa a Catalunya i més encara si parlem del tema finançament d’aquesta.
 
Tot i així i malgrat aquestes polítiques educatives que no miren pel bé de l’educació i del país sinó que aposten més per una ideologia política i en especial pel control trobem un gruix de professionals decidits a engegar el curs plens d’il·lusió. Professionals que preparen l’acompanyament dels nostres alumnes per tal que l’aprenentatge sigui profund i significatiu. Professionals, docents que són agents de canvi i creadors de futur.
 
Des d’aquestes línies volem fer arribar el nostre suport i agraïment a tots/totes els/les docents i professionals de l’educació que comencen aquest nou curs escolar.
 
Quina postura té el Col·legi de Pedagogs?
El COPEC s’ha definit sempre al costat d’una escola catalana basada en constructes pedagògics que, tot bevent de les fonts d’una història recent a casa nostra amb una gran tradició pedagògica, s’adapti als nous corrents i noves formes d’abordar els processos d’ensenyament-aprenentatge, amb nous paradigmes pedagògics des de diferents enfocaments. Cal no oblidar que la pedagogia és la ciència i l’art que sustenta l’epistemologia del fet educatiu perquè a tot arreu on hi ha educació o formació o canvi, està present la pedagogia.
 
El fenomen de no comptar amb els pedagogs/gues a l’hora de formular lleis i reglaments que afecta al sistema educatiu, arrenca de la LOGSE l’any 1990, i tot i que s’ha reivindicat per activa i per passiva aquesta forma d’actuar dels nostres polítics, tant a l’Estat com a Catalunya, continua sent la dinàmica habitual.

El COPEC en els seus 12 anys de vida, ha lluitat i segueix lluitant per a l’educació al nostre país, donant suport [1] a les manifestacions que en defensa d’una educació catalana, equitativa i de qualitat, es fan arreu. Així com en els manifestos [2] que ha fet el Col·legi de Pedagogs per deixar palès el seu posicionament envers l’educació en general i la del nostre país en particular, posicionaments del que es destaca el del 28/5/2013 davant de la imminent aprovació de la LOMCE que es va enviar als mitjans de comunicació: PUNTS BÀSICS PER UNA ESCOLA CATALANA, LAICA I AMB QUALITAT PEDAGÒGICA

Quina és la demanda constant del COPEC?
Enguany amb la incorporació de la IV Junta de Govern el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, igual que han fet les juntes anteriors, es demanarà audiència a la Consellera d’Ensenyament Sra. Irene Rigau, per un cop més demanar i reivindicar la presència dels pedagogs/gues en els Centres Escolars com a garants d’un assessorament i suport al cos docent, tant de primària i de secundària com de cicles formatius i batxillerat.

Una vella i reiterada demanda del Col·legi Pedagogs és formar part dels espais de participació del Departament, com el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Consell Escolar de Catalunya, Consell Català de Formació Professional,... que tot i havent-ho demanat per escrit i en reunions amb els responsables corresponents de diferents legislatures, encara no ha obtingut respostes positives.

L’obligatorietat de cursar el Màster de Secundària és un altre dels punts a reivindicar davant la Consellera pel que fa a la similitud que hi ha entre el Pla d’Estudis del Grau de Pedagogia i el Pla d’Estudi del Màster, i demanar que des del Departament s’insti a la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement, per a què de forma interdepartamental  es marquin les pautes per a convalidar  totes les assignatures que tenen el mateix contingut i no fer que els futurs graduats en pedagogia que vulguin incorporar-se a Ensenyament hagin de duplicar assignatures ja estudiades al Grau.

Sembla que els nous temps en lloc d’incorporar el corpus de coneixement pedagògic que per sentit comú i competència en són els experts els pedagogs i pedagogues, s’impulsen espais de participació sense tenir-los en compte. És així com tothom parla de pedagogia quan els que estan legitimats per a fer-ho són els pedagogs i pedagogues.
Data de publicació: 15/9/2014