Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP: Valoració sobre el Currículum de Secundària aprovat el 26/12/2014<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

NdP: Valoració sobre el Currículum de Secundària aprovat el 26/12/2014

NOTA DE PREMSA

VALORACIÓ SOBRE EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA APROVAT EL 26/12/2014

Un cop més el Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) amatent als canvis que afecten a l’educació alça la seva veu i es manifesta contra la LOMCE. Una llei que respon a pressions polítiques i partidistes com ho han vingut sent les reformes educatives que s’han fet des de la transició; reformes allunyades de criteris pedagògics i de la comunitat educativa. La LOMCE, de totes les aprovades per l’Estat espanyol, és la més controvertida i la seva aprovació ve acompanyada d’un tens i dens debat pel seu caràcter involucionista i centralitzador, amb invasió i minoració de competències autonòmiques, augment de les desigualtats i atemptant contra el model lingüístic català.

Com s’apuntava des del COPEC en la nota de premsa NOU CURS ESCOLAR, VELLES REIVINDICACIONS que es va fer amb motiu de l’inici d’aquest curs escolar s’està davant d’un procés incert pel que fa a polítiques educatives.

Si al setembre es parlava dels canvis que començaven a implementar-se a Primària, ara torna a saltar l’alerta per l’aprovació, en el Consell de Ministres del 26/12/2014,  del CURRÍCULUM BÀSIC DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I DEL BATXILLERAT - en informació pública de finals de juny a finals de juliol[1]. Un pas més en el desplegament de la LOMCE en unes dates en què la comunitat educativa està de vacances i ha passat desapercebuda la seva aprovació.

Encara que la LOMCE no s’articula com una nova llei d’Educació, segons proposen, sinó com una modificació de la LOE, de fet és una llei d’article únic (i 13 disposicions pròpies) on s’afegeixen, es treuen o es modifiquen un total de 109 articles. Hi ha un canvi de concepció en el currículum que deixa poc marge a les Administracions educatives en l’organització curricular pròpia.

En aquest sentit el mateix dia 26 de desembre la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau[2] es manifestava dient que el nou currículum aprovat és segregador, amb poc marge de maniobra pel Departament d’Ensenyament i per a l’autonomia dels Centres Educatius així com  de contingut tradicional.

Des de la Vocalia d’Educació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, s’ha fet una  primera valoració d’aquest Reial Decret sobre el currículum de Secundària i de Batxillerat, en espera del redactat definitiu que està pendent de publicació, en el qual es destaquen algunes diferències amb el currículum actual que penja de la LEC, encara que la llista pot ser més llarga:

  • La segregació pot arribar després del 2n curs de l’ESO, ja que havent repetit una vegada, excepcionalment, l’alumne/a pot cursar la FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA.
  • Una altra segregació, es produeix per la doble titulació al final de l’ESO, que determina la via cursada en el segon cicle i que pot abocar l’alumne/a a cursar Batxillerat o Formació Professional, segon la via triada amb anterioritat.
  • En el RD, l’Estat marca l’elaboració del currículum de matèries troncals i deixa a les CCAA les de lliure configuració autonòmica, on la Llengua Catalana és una d’elles, que encara que s’ha de cursar obligatòriament, perd el sentit de “troncal”.
  • Durant l’ESO, l’assignatura de Religió és una matèria específica, d’obligada oferta, i s’ha de triar cursar entre “Religió” o “Valors Ètics”. Matèries com Segona Llengua Estrangera, TIC, Música, Cultura Clàssica, i d’altres són de caràcter optatiu no obligatori. 
  • L’articulació dels “procediments d’admissió” a l’hora de cursar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior no queda ben especificat i genera dubtes.
  • Les diferents “revàlides” per a la consecució dels títols d’ESO i Batxillerat, dificulten i generen desigualtats en l’assoliment (i el pas) als diferents estudis posteriors, tot i havent aprovat els cursos de cada etapa.
  • Hi ha poc respecte per les competències autonòmiques i les referents a l’autonomia dels Centres Educatius.

Aquests i d’altres aspectes han de ser revisats, el mateix Departament d’Ensenyament admet que han hagut avenços des de la darrera versió que es va presentar en la conferència sectorial d’educació.

Tanmateix el problema de fons no és modificar el RD de Secundària aprovat, sinó que s’ha d’aturar la dinàmica de canvis arbitraris que es generen curs darrera curs en els Currículums de les diferents etapes educatives. Canvis que es fan sense un estudi exhaustiu i contrastat que aporti el què realment cal canviar, perquè els canvis i les innovacions (que no les involucions com la LOMCE) han de ser motivats per una anàlisi i reflexió de les necessitats educatives detectades i contrastades.

A tall de conclusió se cita el final del Manifest del Col·legi de Pedagogs d’abril del 2012  JA N' HI HA PROU!:


“Fins que els governants (…) no s'asseguin a reflexionar i a parlar amb els pedagogs, mestres, professorat... per a analitzar, aprofundir i avaluar les necessitats educatives, per a prendre les decisions i planificar les actuacions en matèria educativa, el sistema educatiu no reeixirà.”

El Col·legi de Pedagogs que aplega als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues “experts en processos de canvi educatiu de persones, grups i comunitats, des de l’actuació, el disseny, l’anàlisi i la reflexió”[3] aposta per la pedagogia i per l’educació i, com sempre, es posa a disposició de les autoritats educatives competents per aportar el coneixement i "saber fer pedagògic" per assolir l'anhelada educació universal, catalana, laica i de qualitat.


Vocalia d’Educació
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
5 de Gener de 2015


Data de publicació: 5/1/2015