Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Comité d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

Comité d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya és membre del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya des de la seva creació l’any 2010. És un òrgan de participació, del Departament Benestar Social i Família de caràcter, consultiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les entitats que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis socials.


Al Comitè d’Ètica dels Serveis Socials es tracten diversos temes que afecten la quotidianitat de la intervenció social amb l’objectiu millorar la qualitat i constituir un fòrum de referència en el debat ètic en aquest camp. Així és receptor de consultes o problemes específics plantejats per la persona titular del Departament de Benestar Social i Família, o per les entitats públiques i privades que exerceixen en l’àmbit dels serveis socials.

 

Com a resultat de les funcions que exerceix, el Comitè d’ètica formula recomanacions i protocols d’actuació; elabora documents de reflexió i emet informes en aquelles qüestions ètiques de caràcter transversal per a tots els àmbits d’intervenció social. Una de les tasques empreses ha estat promoure la constitució d’espais de reflexió ètica en serveis socials per a impulsar la reflexió ètica organitzada en els diferents àmbits de treball dels serveis socials.


El mateix Comitè debat sobre temes apremiants de la realitat actual de la intervenció social, i en ocasions es constitueixen grups de treball per aprofundir en determinats temes, resultant-ne documents de reflexió i recomanació. Un d’aquests és “La confidencialitat en la intervenció social: recomanacions del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya en el que hi han col·laborat les vocals socials del COPEC: Carme Lloreta i Montserrat Juanpere.


El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, junt amb d’altres col·legis professionals vinculats amb l'acció social, forma part del Comitè i la Vocalia Social n’ostenta la representació a les sessions plenàries. A més el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya que presideix Begoña Román i Maestre, està integrat per persones que pertanyen a diferents àmbits en un nombre màxim de trenta-quatre persones.


Entre aquestes es compten entre altres professionals tècnics del Departament de serveis socials, persones professionals que pertanyen als àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, la salut, l'educació, la justícia i la filosofia, així com representació d’associacions de persones usuàries i familiars.


La cerca de la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a l'autonomia i intimitat són algunes de les finalitats ètiques que es cerquen en la prestació dels serveis socials i el Comitè d’Ètica dels serveis socials de Catalunya amb la seva acció n’orienta l’ètica aplicada.


Data de publicació: 17/2/2015