Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COM COL·LEGIAR-SE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Col·legiació > Col·legia´t

COM COL·LEGIAR-SE

El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, acull i col·legia a titulats/des, en:

  • PEDAGOGIA: graduats/des, llicenciats/des i doctorats/des
  • PSICOPEDAGOGIA: llicenciats/des i doctorats/des

En aquest sentit, podràs presentar la SOL·LICITUD COL·LEGIACIÓ, si tens els estudis en PEDAGOGIA (llicenciatura de qualsevol dels seus plans d'estudis, grau o doctorat) o en PSICOPEDAGOGIA (llicenciatura o doctorat).

Per a la col·legiació amb DOCTORAT, a partir de la Llei 4/2007, que modifica la Llei 6/2001, d’universitats («BOE» 89, de 13-4-2007), es podrà presentar la sol·licitud de col·legiació dels DOCTORATS cursats en les FACULTATS D'EDUCACIÓ (o equivalent). La seva acceptació estarà subjecta a la revisió i valoració, per part del COPEC, del PROGRAMA DE DOCTORAT.

Si ets ESTUDIANT del grau de Pedagogia pots associar-te com a pas previ a la col·legiació.

ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA

  • Article 2.1.1. Dret d'incorporació al Col·legi. Es poden col·legiar totes aquelles persones que: a) Acreditin haver obtingut la titulació corresponent a la llicenciatura o el doctorat en pedagogia o qualsevol altra que hi hagi estat homologada o hagi estat declarada equivalent d'acord amb la legislació vigent. També, aquelles persones que justifiquin tenir la titulació corresponent al doctorat o llicenciatura en psicopedagogia, en el moment i amb les especialitats que s'assenyalen en la Llei de creació del Col·legi, i amb les condicions que s'estableixin en aquests Estatuts i en les normes que els desenvolupin.
  • Article 2.1.4. Acord d'admissió de la incorporació. La Junta de Govern prendrà l'acord d'admissió o denegació de la col·legiació en el termini màxim de quaranta dies naturals de la presentació de la sol·licitud corresponent. (1)

PROCEDIMENT

(1) En cas de devolució dels rebuts emesos, s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte del COPEC l'import retornat més les despeses bancàries que ocasioni la devolució.

SOL·LICITUD COL·LEGIACIÓ

QUOTES

GRADUATS 2021

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

DIRECTORI D'ESPECIALITATS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES

BORSA DE TREBALL COPEC 

CONTACTAR AMB EL COPEC


Data de publicació: 2/1/2021