Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com CONSTITUCIÓ DEL IV CONSELL SOCIAL | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Parlaments actes

CONSTITUCIÓ DEL IV CONSELL SOCIAL

PARLAMENT DE CONSTITUCIÓ DEL IV CONSELL SOCIAL


Molt benvingudes i benvinguts a la constitució del IV CONSELL SOCIAL DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS, òrgan que, segons l’article 3.4.1 dels Estatuts del COPEC, és de caràcter consultiu i assessor de la Junta de Govern en aquells temes d’índole social i pedagògic a demanda de la presidència del COPEC o que el CONSELL consideri adient elevar a la Junta de Govern. 


El Consell Social està format pels presidents i vicepresidents del Col·legi, actuals i els que ho han estat i, a proposta del president/presidenta del COPEC pot nomenar-ne fins a 15 membres.


Enguany tenim el privilegi de comptar amb JORDI PUIG, un col·legiat que entoma el repte i la responsabilitat de dur a bon port durant 4 anys el CONSELL SOCIAL, com molts de nosaltres, defensors de la Pedagogia i del Col·legi. S’explica l’anècdota que sent estudiant va defensar un munt d’esmenes als Estatuts del COPEC, en la seva constitució, a La Pedrera el 14 de juny de 2002.


Comptem també amb DOLORS MILLAN, del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca PRAXIS del Pràcticum de Pedagogia de la UB. Dolors va ser secretària del 1r CONSELL SOCIAL del COPEC període 2002-2006. Amb CARME ARMENGOL, vicedegana d’Ordenació Acadèmica-Graus de la Universitat Autònoma de Barcelona amb qui vaig tenir el privilegi d’estar en la comissió pel Pla d’Estudis del Grau de Pedagogia, crec que parlem del 2008. Amb JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ, director del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili que he tingut el plaer de conèixer avui, però que coneixia per mitjà de M. Concepció Torres, secretària del Col·legi, qui el va proposar com a col·legiat idoni per formar part del CONSELL SOCIAL. No oblidem que Tarragona fou el bressol del moviment pedagògic que donà lloc a l’Associació Catalana de Pedagogia i, posteriorment, al Col·legi de Pedagogs de Catalunya.


Com comentava més amunt, hi formem part per Estatuts el 1r president del COPEC, JORDI RIERA, un dels fundadors del Col·legi de Pedagogs, qui està dispensat provisionalment d’assistir a les reunions del Consell Social, a causa d’una incompatibilitat amb les seves responsabilitats com a vicerector de la Universitat Ramon Llull. JOSEP MARIA ELIAS, 2n president del COPEC durant la II i III Junta de Govern, qui amb determinació i fermesa va heretar el llegat del 1r president i portar a la consolidació del COPEC del que en gaudim ara. Haig d’agrair que hagi pogut desplaçar-se a saludar-nos. Es va convocar la constitució del CONSELL avui sabent que tenia un compromís ineludible. VICTÒRIA GOMEZ, que ha estat implicada al Col·legi des de la 1a Junta de Govern representant el COPEC a LLEIDA i ara entomant la responsabilitat de la vicepresidència.Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > CONSTITUCIÓ DEL IV CONSELL SOCIAL  

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > CONSTITUCIÓ DEL IV CONSELL SOCIAL  

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > CONSTITUCIÓ DEL IV CONSELL SOCIAL   


No és casual aquesta composició, ja s'avançava en la proposta que vau rebre per formar-hi part: en el programa de la JG un dels objectius és augmentar la col·laboració UNIVERSITAT-COPEC, d’aquí l’interès en què estiguin representades les universitats catalanes. Falta la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, que esperem es puguin incorporar aviat.


D’aquests objectius em vam parlar amb Jordi Puig, i també de la preocupació perquè hagi unitat i representativitat en la defensa dels tres contextos d’actuació professional del PEDAGOG i del PSICOPEDAGOG: EDUCACIÓ – SOCIAL – EMPRESA


L'encàrrec que vaig traspassar al president del Consell Social és que es comparin els PLANS D’ESTUDIS DEL GRAU DE PEDAGOGIA i se'n faci un informe que es pugui elevar des de presidència del Col·legi als degans de les Universitats Catalanes i a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, demanant coordinació entre els Plans d’Estudis i convalidació en matèries dels Màsters Oficials, ja cursades per als pedagogs/gues, sobretot en el de Secundària.


Ara ha sorgit un nou front: tenim el RD 43/2015  del 3+2 sobre la taula i des del Col·legi de Pedagogs s’ha posicionat per mitjà del comunicat de premsa TOT PER REAL DECRET. ARA PASSEM AL 3+2, en ell s’explica que no s’està pas en contra ans al contrari que s’havia d’haver fet el 2007, quan es va decretar el 4+1 a contracorrent d’Europa, amb el que no estem d’acord és amb el procés gens participatiu d’aquestes decisions i, també, perquè ens preocupa com afectarà això al GRAU DE PEDAGOGIA.


Per acabar, només dir-vos que estic encantada que hàgiu acceptat formar part del CONSELL SOCIAL i que confio molt en el vostre saber i bon fer per defensar la formació dels futurs pedagogs i psicopedagogs.


Bona feina! i ara sí, queda constituït el CONSELL SOCIAL de la IV JUNTA DE GOVERN que deixo en molt bones mans i lideratge, passo la paraula al seu president JORDI PUIG I VOLTAS.


SALUT, PAÍS I PEDAGOGIA!


 

Rosa Rodríguez i Gascons
Presidenta
Catalunya, 4 de març de 2015

Data de publicació: 6/3/2015