Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com ELS MÒBILS A L’ESCOLA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

ELS MÒBILS A L’ESCOLA

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > ELS MÒBILS A L’ESCOLAÀNGEL M. CASAJÚS I LACOSTA [i]

Col·legiat núm. 77

Barcelona, abril 2015


La utilització dels mòbils a classe està produint un corrent de partidaris i detractors. Molt es parla dels problemes que causen a l'aula, però... i l'aprofitament pedagògic que es pot treure d'aquests aparells? Ara, el Departament d'Ensenyament regularà el seu ús dins els Centres educatius.

Arran de les declaracions de la Consellera Irene Rigau, que va fer mentre a Barcelona se celebrava el Mobile World Congress a principis de març, sobre l'ús dels mòbils a l'escola, l'alarma en molts mitjans de comunicació va ser patent. Sembla que l'ús d'aquesta eina tecnològica és la continuació de les xifres que la OCDE indicava al 2012 sobre l’existència de la tecnologia informatitzada a l’escola (un 85% dels centres de Secundària disposaven d’ordinadors de taula, el 41% de portàtils i l’11% de tauletes). Però malgrat tot, també sembla que la societat té por (o reserves) de la introducció d’aquests aparells a l’escola.

Al meu entendre per dues raons fonamentals: la reacció habitual a l’escola en la introducció d’elements cada vegada més moderns (tecnologia educativa) i la utilització pedagògica d’aquesta tecnologia a classe. 

M’imagino la reacció de molts professors quan es va incorporar com a material a classe el compàs de dibuix, ja que segur que hi havia mestres que consideraven un perill el maneig d’un instrument tan punxegut,... i segur que ha hagut petits accidents (qui no s'ha punxat amb el compàs dibuixant alguna vegada?). Aquest exemple tan simple es pot extrapolar a materials i una tecnologia més moderna que cada vegada més ràpidament entra a l’escola. I potser un dels problemes és aquest: que els professors no som tan hàbils com els alumnes en la utilització d'eines d'aquest tipus. Fa uns cinc cursos, els netbooks van incorporar-se a l’escola acompanyats dels llibres digitals. Als Centres educatius que es van introduir, recordo que molts professors al·legaven que la seva utilització podria provocar comportaments no desitjats, perquè es connectarien a les xarxes socials a classe... i segurament havia alguns casos i que en el seu inici això passava. Fa molt temps que ja no sento parlar d'aquest problema als meus companys. Senzillament, els alumnes o bé han madurat o saben que s'aplicarà el Reglament Intern i que si fan mal ús del material podran ser sancionats, com seran sancionats si s'incompleix qualsevol altra norma del Centre.

La realitat és que la immensa majoria (fins al 90% dels alumnes a Secundària) porten mòbil, molt probablement un número superior als que porten tots el llibres a classe. S'ha d'aprofitar pedagògicament aquest fet i la utilització didàctica del mòbil en l’entorn educatiu, ja que són moltes (i cada vegada més) les raons per aprofitar aquesta eina.

Comencem per la recerca d’informació d’internet que es pot realitzar a través del mòbil i la possibilitat d’intercanvi amb els companys en els treballs en grup. Continuem perquè quasi totes les matèries poden aprofitar el mòbil (des de la calculadora, fins a la càmera de fotos incorporada). I podem seguir enumerant:

  • Aprendre a programar per mòbil i crear aplicacions App's a l'assignatura de Informàtica.
  • Dissenyar App's per controlar diferents dispositius electrònics i robòtics en les projectes de l'assignatura de Tecnologia.
  • Curses d’orientació a la matèria d’Educació Física, utilitzant la funció del geocaching (recerca d’objectes per GPS). 

Fins i tot per al professorat, la gestió de classe i control d’absències, etc., a més de les fitxes dels alumnes amb els telèfons dels pares, etc., actualment estan recollides en aplicacions com ALEXIA i d’altres, que són plataformes de gestió molt útils per aquestes tasques d’organització i coordinació del grup.


A més, a nivell relacional de feina, la formació de grups de whatsapp de la tutoria, per poder estar al cas de les feines pendents, si no s'ha assistit a classe per estar malalt, etc.


Aquest és només el començament que es veurà multiplicat, de ben segur, en cursos successius.


Un cop vist tot això ens queda veure com regularà el Departament d’Ensenyament la seva utilització. Es parla de l’autonomia de Centres. Sembla que no es donaran instruccions tancades, sinó més bé es deixarà actuar als Centre educatius i això pot ser motiu de conflicte entre la permissivitat superior d’uns Centres davant dels Centres veïns.

Hem de deixar passar el temps... però aprofitem la tecnologia i el seu ús pedagògic i didàctic!![i] Doctor en Pedagogia, Cap de Departament IES i vocal d'Educació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

Data de publicació: 16/4/2015