Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com POSICIONAMENT DAVANT MODIFICACIÓ DELS GRAUS UNIVERSITARIS (3+2) | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

POSICIONAMENT DAVANT MODIFICACIÓ DELS GRAUS UNIVERSITARIS (3+2)

En el marc de la Sectorial d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats de la Intercol·legial Catalana, de la que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya forma part, i amb la bona entesa entre els Col·legis que la integren, s'ha consensuat aquest document que està molt en línia amb el Manifest del COPEC "TOT PER REAL DECRET. ARA PASSEM AL 3+2" del 10 de febrer de 2015.

Posicionament que des de la Sectorial s'ha fet arribar al Secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i també a les universitats catalanes, amb la finalitat de donar la màxima difusió sobre la necessitat de comptar amb els Col·legis Professionals a l'hora de prendre decisions que afecten a la formació dels futurs professionals.


LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA NECESSITA TEMPS SENSE TEMPS PER AVALUAR ELS SEUS PLANS D'ESTUDI


Davant el RD 43/2015 que modifica els Graus universitaris (3+2), els col·legis integrants de la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial Catalana (la Sectorial) apunta cap a la racionalització del temps i a la no acceleració del procés, a fi de permetre estabilitzar les titulacions universitàries.


En aquesta línia, la Sectorial insta les autoritats amb competències educatives a afrontar aquesta mena de reformes de manera més participada i rica, mitjançant l’intercanvi amb els professionals de l’acció social i de l’educació.

 

El procés d’adaptació de l’Espai Europeu d’Educació Superior 2 de 1999 va suposar un canvi de paradigma important en l’estructura dels estudis universitaris, d’una banda a causa de la indefinició del Ministeri d’Educació durant el termini d’adaptació 2000-2010 i, d’altra, perquè tant la comunitat educativa com la professional van veure una oportunitat per a l’equiparació amb Europa, amb el que significava de reconeixement per les titulacions universitàries a casa nostra.


L’any 2010, l’anterior sistema d’estudis universitaris desapareixia a tot Europa, deixant pas definitivament a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), altrament conegut com a procés de Bolonya. Al llarg d’aquell procés, diversos col·legis professionals vam participar activament en la verificació dels Títols de Grau durant el seu disseny, vam col·laborar amb aportacions tant en el Llibre Blanc d’ANECA com a la Conferència de Degans. Així mateix, tant des de l’àmbit acadèmic com del professional, vam constatar, no sense desconcert, com des del Ministeri d’Educació s’optava per una estructura i temporalitat dels graus diferent a la d’Europa, malgrat la nostra aposta per la internacionalització efectiva dels estudis, que a la resta de països comprenen, majoritàriament, una formació de grau de 3 anys, seguida de 2 anys més de postgrau especialitzador.


Malgrat la confusió generada en ambdós entorns, el nou pla d’estudis es va viure com una oportunitat d’elaborar i construir de forma participada amb la resta d’agents socials, una millor formació per a les futures generacions de professionals. El nou model de formació pretenia superar les estructures clàssiques de les diplomatures o llicenciatures, i optar per un cos teòric transversal i vertebrador que ampliés la capacitat de reflexió sobre l’acció i impulsant processos d’investigació mitjançant l’accessibilitat als estudis de tercer cicle.


Per aquest fet, des de la Sectorial, -després de la tasca realitzada durant aquest procés de convergència educativa i davant de la manca de dades que n’avaluïn la implementació, quan tot just comptem amb una primera promoció i encara hi ha graus en procés d’acreditació-, entenem com a precipitada –a banda d’unívoca, confusa i poc participada- la nova proposta de Decret que modifica novament l’estructura dels graus universitaris.

La manca de definició respecte de la seva futura implementació –ja que correspon a cada universitat la decisió de la seva durada- fa presagiar una certa arbitrarietat, que pot esdevenir contraproduent en la qualitat dels estudis dels futurs professionals, un cop oberta la porta a l’heterogeneïtat de criteris de cada institució.


Des dels col·legis sempre hem defensat la qualificació professional adquirida a través dels estudis universitaris, i és per això que –malgrat la incertesa de l’actual encaix novament defensem que –indiferentment de l’opció adoptada per les universitats un cop exhaurida la moratòria de dos anys per a la seva execució- els nous dissenys que en resultin, han d’esdevenir la formació bàsica que habiliti per exercir la professió. I, en tot cas, l’obtenció de postgraus i/o màsters únicament han d’augmentar el grau d’especialització d’aquells professionals qui hi optin.


Per tot això esmentat, el conjunt de col·legis professionals agrupats a la Sectorial, insten les universitats a treballar coordinadament al llarg d’aquest procés –com a garantia de qualitat de les noves titulacions- i, alhora, a tenir en compte els criteris professionals que com a valor afegit podem aportar-hi en tant que col·lectius aglutinadors de la professió.


Barcelona, juny de 2015


Data de publicació: 19/6/2015