Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICAT CONJUNT COGCOPYP-COPOE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COMUNICAT CONJUNT COGCOPYP-COPOE


Davant els esdeveniments que la comunitat educativa ha viscut els darrers mesos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos així com la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) desitgen, abans de tot, manifestar la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies. Si més no, convidem a tota la comunitat educativa, governs, forces polítiques i societat general, a reflexionar sobre algunes de les causes d'aquests malaurats esdeveniments.


Des de molt de temps enrere, tant COPOE com el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, hem informat sobre la necessitat de comptar amb orientadors als centres educatius altament qualificats i amb el temps suficient en la seva jornada laboral per a desenvolupar de manera eficaç, totes les seves competències professionals.


La realitat de l'Orientació a Espanya és desigual en el seu conjunt de les CC.AA, però en totes elles, la dotació és manifestament insuficient i amb una política d’accés a l'orientació de professionals sense la deguda formació i especialització. Les administracions educatives, en el seu conjunt, han permès que la comunitat educativa trobi una greu desprotecció solament suplida per l'enorme esforç dels orientadors, en massa ocasions fora de la jornada laboral i en condicions impròpies d'un país desenvolupat.


Cada govern que ha aprovat una norma educativa ha utilitzat com argument, les suposades igualtats de la norma aprovada a Espanya amb l'entorn internacional. Sense entrar en més detalls, les organitzacions signants, volem recordar que en matèria d'Orientació, aquesta comparació no únicament és poc probable sinó més bé, impossible. La ràtio alumne-orientador a Espanya, supera per molt als països del nostre entorn més pròxim i s'allunyen cada cop més de les recomanacions internacionals. La societat espanyola ha de saber que els orientadors atenen tres cops més casos que els seus homòlegs europeus. Però també resulta obligat que es coneguin realment les condicions de treball d'aquests professionals pel que fa a la seva jornada laboral. Als centres de titularitat pública, a més d'una ràtio inassolible, comparteixen jornada entre diversos centres educatius. Als centres concertats, les hores designades per l'Administració no superen dues hores per grup. Resulta públic i notori que, els orientadors espanyols, no poden desenvolupar l'atenció a tots els alumnes, sinó també als seus pares i als professors dels centres. 


Si bé la formació dels orientadors estava vinculada a les titulacions de pedagogia, psicopedagogia i psicologia, les noves normatives possibiliten que, qualsevol graduat de qualsevol especialitat, cursant un any de màster, pugui exercir com a orientador. Podria assumir una societat que els seus pilots d'avió, metges, infermers, policies i demés professionals fossin exercides per professionals amb solament un any de formació? 


Des del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos i COPOE, volem informar a la societat de la situació real de l'Orientació així com convidar a la reflexió a les autoritats educatives de l'enorme absurd que suposa que un pilar bàsic de l’educació, tal i com reflexen els sistemes educatius més prestigiosos del marc internacional, viu a Espanya. 


Data de publicació: 8/7/2015