Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com <b><center>NOTA DE PRENSA GENERALITAT FIRMA CONVENIO SIM</center></b> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICIO > El COPEC > Comunicación > Prensa

NOTA DE PRENSA GENERALITAT FIRMA CONVENIO SIM

Justicia refuerza el impulso de la mediación con la firma de dos nuevos convenios

El conseller Gordó signa dos nous acords de mediació amb el Col·legi de Pedagogs i amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya.


L’Acord amb el Col·legi de Pedagogs de Catalunya permetrà l’entrada en funcionament del Servei d’Informació Mediadora mentre que el Conveni signat amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics suposa la incorporació d’aquest col·lectiu als professionals que poden exercir la mediació.


El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha signat aquest matí un conveni de col·laboració amb la presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Rosa Rodríguez, que permetrà l’entrada en funcionament del Servei d’Informació Mediadora (SIM). Aquest Servei, que estarà ubicat a les dependències del Col·legi de Pedagogs, informarà sobre la possibilitat de dur a terme una mediació, orientarà les persones interessades a fer mediació, informarà sobre els requisits per obtenir assistència jurídica gratuïta i trametrà les sol·licituds de mediació al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 
En rebre aquesta documentació, el Centre de Mediació designarà la persona mediadora que hagin escollit les parts o, en el seu defecte, aquella que correspongui d’acord amb el partit judicial i el torn de registre de persones mediadores. D’acord amb el Conveni signat amb el Col·legi de Pedagogs, el Departament de Justícia contribuirà al pagament de les despeses que generen les tasques d’informació i tramesa de les peticions de mediació gratuïta al Centre de Mediació de Dret Privat.
 
A la tarda, el conseller Gordó ha signat també un nou Acord amb la presidenta del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Maria Rosa Remolà. D’acord amb aquest, el Consell de Col·legis es compromet a desenvolupar les funcions que, com a col·legi professional en l’àmbit de la mediació, estableix la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
 
D’aquesta manera, el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya gestionarà el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i comunicarà les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. També proposarà al Centre de Mediació la persona mediadora quan les parts s’adrecin a aquest Col·legi professional, durà a terme la formació específica i declararà la capacitació de les persones mediadores.
 
Pla nacional per a l’impuls de la mediació
 
La voluntat del Departament de Justícia, mitjançant el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, és fer créixer la xarxa de col·legis professionals que esdevinguin col·laboradors per impulsar la mediació al territori català i contribuir, a través d’ella, a facilitar-ne l’accés i el servei.
 
Des del mes de gener de 2014, el Departament de Justícia ha consolidat la incorporació de disset col·legis professionals que representen professionals de molts diversos col·lectius. Aquesta ampliació permet comptar amb la col·laboració d'altres agents més enllà dels que tradicionalment intervenien en la mediació.
 
La signatura d’aquests dos convenis contribueix a desenvolupar el Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya que es va presentar el passat mes de gener i que esdevé un dels eixos estratègics del Govern de la Generalitat. El Pla centra l’acció de Govern en sis objectius a assolir en els propers dos anys a través de diferents línies estratègiques de treball.
 
Els principals objectius d’aquest Pla nacional són promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, afavorir un veritable canvi cultural a favor de la mediació, fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes, equilibrar el percentatge de conflictes resolt a través de la mediació en relació amb els litigis judicials, impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i públics i millorar la qualitat de les mediacions.

Fecha de publicación: 17/7/2015