Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Centres Residencials de Protecció a la Infància i Adolescència | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

Centres Residencials de Protecció a la Infància i Adolescència

El document FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN CENTRES DE PROTECCIÓ D’INFANTS I ADOLESCENTS DESEMPARATS, elaborat en el Grup de Treball de Pedagogia Social en col·laboració amb la Vocalia de Social del COPEC, neix per la necessitat d'argumentar el valor i dret de pertinença del pedagog/a i psicopedagog/a en el marc de la Cartera de Serveis Socials. 

La proposta fa aportacions del perfil específic del pedagog/a i psicopedagog/a complementari al del conjunt de professionals que, de forma interdisciplinària, integren un Centre Residencial de Protecció d’Infants i Adolescents desemparats en les seves diferents tipologies: Centre Residencial d'Acció Educativa o CRAE, Centre Residencial d’Educació Intensiva o CREI, Centres terapèutics, Pisos assistits per joves de 16 a 18 anys i per majors de 18 anys.

Els centres residencials treballen en aquest interval temporal atenent a les necessitats afectives i de vinculació familiar dels infants i adolescents, mentre la família posa en marxa canvis que garanteixin cobrir les necessitats del fill/filla. Aquests canvis van en la línia de proporcionar un entorn estable i segur afectivament i una millora de les competències parentals alhora que posen en marxa solucions per a les situacions conflictives existents abans de la sortida dels infants i/o adolescents.

És en aquest marc que el pedagog/a i psicopedagog/a té capacitat pedagògica per intervenir donant un suport educatiu especialitzat, i proporcionant coherència pedagògica al conjunt de l’acció educativa del Centre, posant èmfasi en els drets, la resiliència o el reforç de les fortaleses dels infants. I, a llurs families, orientant processos de millora d’habilitats i parentalitat positiva.

Aquest document, ratificat per la Junta de Govern, forma part de les propostes que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya presenta al Departament de Benestar Social i Família reivindicant el perfil del pedagog/a i psicopedagog/a en els Serveis de la Cartera. En aquest cas per als apartats 1.2.1.4.1., 1.2.1.4.2., 1.2.1.5. i 1.2.1.6, de la Cartera de Serveis Socials, vigent en l’actualitat.


Data de publicació: 31/8/2015