Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Correspondència Classificació Llic. de Pedagogia i Psicopedagogia | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

Correspondència Classificació Llic. de Pedagogia i Psicopedagogia

ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES DE 4 de setembre de 2015, PEL QUAL ES DETERMINA EL NIVELL DE CORRESPONDÈNCIA A NIVELL DEL MARC ESPANYOL DE QUALIFICACIONS PER A L'EDUCACIÓ SUPERIOR (MECES) DEL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE LLICENCIAT EN PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA

BOE 236 de 2 d'octubre de 2015


El Marc Espanyol de Qualificacions per a la Educació Superior (MECES) té per objectiu la determinació de la correspondència de dels diferents títols universitaris després de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per tal de promoure la mobilitat de l'educació superior a Europa i contribuir a l'equiparació i a la clarificació de les qualificacions espanyoles en el context internacional. D'aquesta manera, el MECES diferència entre 4 nivells: nivell 1 (tècnic superior), nivell 2 (grau), nivell 3 (màster) i nivell 4 (doctor).

El Consell d'Universitats i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i d'Acreditació (ANECA) varen proposar la correspondència del títol de Llicenciat en Pedagogia i Psicopedagogia al nivell 3 de MECES. 

Ara el Ministeri d'Educació amb la publicació al BOE el 2 d'octubre de 2015 els pedagogs i psicopedagogs que es trobin en possessió de l'antic títol de llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia seran reconeguts amb formació de nivell 3, el que, si bé no convalida amb la possessió d'una titulació de màster, els permetrà optar a llocs de treball o programes de formació en els quals es requereixi l'esmentat nivell de titulació en el context europeu.

Podeu consultar el BOE en els enllaços següents: 


Data de publicació: 6/10/2015