Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DEU PUNTS DE CONVERGÈNCIA ENTRE PEDAGOGIA I MERCAT LABORAL<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Parlem de Pedagogia

DEU PUNTS DE CONVERGÈNCIA ENTRE PEDAGOGIA I MERCAT LABORAL

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > DEU PUNTS DE CONVERGÈNCIA ENTRE PEDAGOGIA I MERCAT LABORAL<br>

DEU PUNTS DE CONVERGÈNCIA ENTRE EL GRAU EN PEDAGOGIA I LA DEMANDA DEL MERCAT LABORAL [1] 

SANTIAGO GARCÍA-FAURE ENEBRAL [1]

Pedagog i professor de la Universidad Alfonso X el Sabio

Madrid, octubre 2015


D'una manera general podem dir que les competències adquirides durant la formació inicial del pedagog/a li preparen per al perfil professional que després es demandarà d'ell al mercat laboral.

Durant el grau en Pedagogia aprenem els processos de l'aprenentatge, del desenvolupament psicològic i de les bases socioculturals del desenvolupament humà. Coneixem els eixos principals de la intervenció educativa, així com els referents del nostre sistema educatiu i les diferències respecte dels d'altres països. A més, aprenem a dissenyar plans, programes, projectes i recursos adaptats als diferents nivells educatius, tant de forma presencial com virtual.

Més enllà d'allò purament educatiu, en un pla més social i laboral, aprenem a utilitzar les eines per identificar i resoldre problemes socials, coneixem les característiques i funcionalitats de les organitzacions socials i aprenem a aplicar les tècniques de tutorització, assessorament i orientació en diferents processos formatius, professionals, familiars, etc.

Transversalment a tot això, un estudiant de Pedagogia aprèn a dominar les estratègies de comunicació interpersonal en els diferents contextos (educatius i formatius), a analitzar crítica i reflexivament les qüestions més rellevants de la societat actual, a valorar la importància del lideratge, l'esperit emprenedor, la creativitat i la innovació en el desenvolupament professional, a valorar la importància del treball en equip, a dominar l'ús de les TIC i de les estratègies de la comunicació oral i escrita, a adquirir la capacitat del treball independent i l'aprenentatge autònom, a aplicar l'ús oral i escrit d'una llengua estrangera a la titulació i, com no pot faltar en cap titulació, a adquirir un sentit ètic de la professió.

Considero que la connexió entre aquestes competències acadèmiques i les demandes actuals del mercat laboral es troben en aquests deu punts de convergència:

  1. La direcció, organització i gestió de institucions educatives.
  2. La orientació escolar i l'atenció a les necessitats educatives especials, pedagogia terapèutica, etc.
  3. La Pedagogia Infantil (no em refereixo a les escoles infantils sinó al binomi infància i benestar).
  4. L'especialització didàctica escolar i no escolar (editorials, disseny i avaluació de recursos i mitjans). Innovació.
  5. Les tecnologies i mitjans de comunicació (TIC, ràdio i televisió, premsa escrita, etc.)
  6. El desenvolupament comunitari, la dinamització i animació sociocultural. Cultura i educació no formal (extraescolars, ludoteques, museus, etc.)
  7. L'educació permanent i d'adults.
  8. L'educació especialitzada, prevenció, orientació i atenció social. Pedagogia institucional (hospitals, centres de menors, presons).
  9. L'educació per a la salut.
  10. La formació a les organitzacions. L'orientació i inserció professional i laboral. Recursos Humans.

D'altra banda, no hem de perdre de vista dos aspectes que sempre han d'estar oberts a la millora i al perfeccionament en la formació inicial de la professió de la Pedagogia: el primer fa referència a la permanent actualització de la realitat educativa, social i laboral del nostre entorn. Fa anys no es plantejava la necessitat de parlar una segona llengua, per suposat l'anglès, o la irrupció de les noves tecnologies i les noves metodologies didàctiques innovadores, o el portar impregnades cultures com la col·laborativa, la cooperativa o l'emprenedora. Avui seria impensable que això no fos part de la formació bàsica d'un pedagog/a. El disseny curricular del grau deu estar permanentment adaptat a les noves realitats i demandes socials que vagin sorgint.

La segona qüestió és clarament deficitària –a la primera sí s'entreveu un ànim d'adaptació als nous temps– i ho ha estat sempre a l'històric d'aquesta disciplina: la formació pràctica.

Si preguntem als actuals estudiants de Pedagogia i als ja diplomats ens trobarem que un 7 % demanda qüestions relacionades amb els continguts: major aprofundiment als mateixos, major adeqüació amb els temaris d'oposició, etc.; un 10 % demana una major adequació de la titulació al mercat laboral i el 83 % restant assenyala la necessitat d'una major formació pràctica.

El Pràcticum de Pedagogia ha de complementar i enriquir els aprenentatges i la preparació professional de tots els estudiants reforçant la connexió teoria-pràctica i ha de definir clarament els àmbit professionals específics d'aquesta titulació, tant els consolidats com els emergents i així millorar les possibilitats d'inserció laboral del pedagog.

Data de publicació: 14/10/2015