Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Departament Ensenyament - Borsa Personal Docent | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

Departament Ensenyament - Borsa Personal Docent

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT - BORSA DE PERSONAL DOCENT

Des del Departament d'Ensenyament es confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. 

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

  • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
  • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
  • les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.


Els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues podeu consultar quins són els ensenyaments que podeu impartir i a quines especialitats. En els següents enllaços trobareu la informació, a través d'un aplicatiu que Ensenyament posa a disposició:


Data de publicació: 3/11/2015