Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Els Grups de Treball del COPEC acomiaden l´any | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca > Grups de recerca del COPEC

Els Grups de Treball del COPEC acomiaden l'any

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Grups de Recerca > Els Grups de Treball del COPEC acomiaden l´any


Els coordinadors i coordinadores dels GRUPS DE TREBALL del Col·legi de Pedagogs han fet una nova trobada aquest dissabte 19 de desembre, a la seu del Col·legi de Barcelona, per compartir i valorar la feina feta el darrer trimestre i plantejar noves línies d’acció.  De l’encontre cal destacar la futura creació del GRUP DE TREBALL D'ORIENTACIÓ, que serà coordinat per Juan Llanes.Una vegada més, es posa l'èmfasi en la participació dels col·legiats i col·legiades com un dels reptes principals per assolir. Amb la utilització dels FÒRUMS PEDAGÒGICS dels GRUPS DE TREBALL, es pretén fomentar aquesta participació als grups. La potencialitat d'ús d'aquests espais virtuals d'intercanvi de què disposa el Col·legi, facilita la participació de les persones interessades en les comunicacions d’interès i els resums de les reunions que es porten a terme de cada grup de treball. A més, l'ús dels fòrums com a espais de debat pels col·legiats i col·legiades, esdevé una eina per compartir i reforçar les reunions presencials, on tothom pot fer les seves aportacions des de la seva experiència i projecció. 

Es poden consultar els FÒRUMS DELS GRUPS DE TREBALL, per tenir més informació sobre la tasca que s'està desenvolupant en aquests moments, on també es troben els resums de les darreres reunions: 

 • GT PEDAGOGIA SOCIAL, coordinat per Pilar Morral - Anàlisi de dos Serveis de la Cartera de Serveis Socials, amb l'elaboració dels documents:
  • FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN CENTRES DE PROTECCIÓ D’INFANTS I ADOLESCENTS DESEMPARATS. Lliurat al Departament de Benestar Social i Família per a què es tingui en compte en la revisió de la nova Cartera.
  • PERFILS PROFESSIONALS I FUNCIONS DIFERENCIALS DEL PEDAGOG/PSICOPEDAGOG EN UN SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA. En procés d'elaboració i que està obert a aportacions dels col·legiats/col·legiades, per mitjà del FÒRUM DE PEDAGOGIA SOCIAL i la previsió és enviar-lo al Departament de Benestar i Família com una altra aportació del COPEC a l'anàlisi de la Cartera de Serveis.
 • GT PEDAGOGIA I ESCOLA, coordinat per Pilar Roca - Document en procés: "COMPETÈNCIES I FUNCIONS DEL DOCENT A SECUNDÀRIA ESPECIALITAT ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A) EN EL PROJECTE PEDAGÒGIC DE TRANSICIÓ DE L'ETAPA DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA", obert a aportacions dels col·legiats/col·legiades, per mitjà del FÒRUM DE PEDAGOGIA I ESCOLA
 • GT JOC I JOGUINA, coordinat per Anna Ferré - "PROJECTE SÈRIES INFANTILS", recollida de dades dels Qüestionaris per a mestres i per a les famílies. Els col·legiats/col·legiades poden participar des del FÒRUM JOC I JOGUINA
 • GT MEDIACIÓ, coordinat per Joan Gamero - Document en procés: "COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN LA FORMACIÓ EN MEDIACIÓ", es pot participar a través del FÒRUM DE MEDIACIÓ
 • GT SUPERDOTACIÓ I ALTES CAPACITATS, coordinat per Mónica Fernández - Valoració de les IV Jornades Nacionals d'Altes Capacitats i noves línies de treball. Els col·legiats/des poden participar al FÒRUM SUPERDOTACIÓ I ALTES CAPACITATS.
 • GT PEDAGOGS SENSE FRONTERES, coordinat per Eric Díaz -  Noves línies de treball del grup. A través del FÒRUM DE PEDAGOGS SENSE FRONTERES, es poden veure els darrers moviments i fer-hi aportacions.
 • GT SALUT, TERAPÈUTICA I QUALITAT DE VIDA, està actiu pendent de coordinador/a, per mitjà del FÒRUM DE SALUT, TERAPÈUTICA I QUALITAT DE VIDA, es pot consultar el darrer moviment. 

Des del Grups de Treball es fomenta la creació de coneixement pedagògic i de la participació -rigorosa i científica- en les plataformes de difusió del COPEC. Com a responsable dels Grups de Treball del COPEC, agraeixo la gran tasca que porten a terme els coordinadors i les coordinadores per dinamitzat els grups de treball, amb una gran dosi d'implicació i treball envers el COPEC i la pedagogia. 

L'activitat dels GRUPS DE TREBALL DEL COPEC es reprendrà al gener, properament es detallarà el calendari de les reunions del proper trimestre. 

Us desitjo unes Bones Festes a totes i tots els membres dels Grups de Treball del COPEC!


Victòria Gómez Serés
Vicepresidenta
Responsable dels Grups de Treball
Col·legi de Pedagogs de CatalunyaData de publicació: 21/12/2015