Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com El Consorci d´Educació de Barcelona - CEB | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

El Consorci d'Educació de Barcelona - CEB

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Vocalies Professionals > El Consorci d´Educació de Barcelona - CEB

El Consorci d'Educació de Barcelona és un instrument de cogestió i descentralització, en un marc de col·laboració institucional, que representa la voluntat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, de treballar conjuntament per millorar els serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d'una única xarxa educativa. Es tracta d'un ens públic sorgit de la cooperació entre estructures públiques, que té l'objectiu de facilitar la millora de serveis i prestacions. La finalitat de la creació és millorar la gestió educativa i fer-la més propera a la ciutadania.

Algunes de las competències i funcions del CEB són:

  • Planificació (programació i la distribució territorial dels centres docents).
  • Serveis educatius i programes d'innovació educativa.
  • L'escolarització.
  • L'educació complementària i extraescolar.
  • L'execució dels programes d'educació compensatòria.
  • La vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
  • La conservació, el manteniment, els subministraments (aigua, gas i llum), les comunicacions, la neteja, els lloguers i la vigilància dels edificis destinats a centres docents públics.
  • La creació, en el marc de la planificació general, la construcció i les obres de reforma, d'ampliació i millora dels centres docents públics.
  • La gestió de tots els centres públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria i postobligatòria.
  • La gestió dels programes de garantia social, de la formació professional específica, dels centres d'ensenyament de règim especial i de l'educació de persones adultes.

Els serveis educatius de la zona dels que disposa, són equips multiprofessionals formats pels Centres de Recursos Pedagògics, Equips d'Assessorament Psicopedagògic i Equips d'assessoraments en llengua i cohesió socials. També consta de serveis específics com el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius, Servei Educatiu Específic Motòrics i un Camp d'aprenentatge a Barcelona, que ofereix als centres educatius la possibilitat de desenvolupar, amb l'alumnat, projectes de treball innovadors per al coneixement profund de la ciutat de Barcelona.

D'altra banda, el Consorci també fa una atenció a la comunitat en la que lluita per l'absentisme escolar i l'abandonament prematur, fa una prevenció del maltractament infantil, detecció precoç i resolució de conflictes, i dóna orientacions per al funcionament de les comissions socials dels centres educatius. 


Data de publicació: 28/12/2015