Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP - El COPEC rebut en audiència per la Presidenta del Parlament | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Administració pública

NdP - El COPEC rebut en audiència per la Presidenta del Parlament

NOTA DE PREMSA

 

El COPEC rebut en audiència per la Presidenta del Parlament

 La presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i els vocals responsables del COPEC a Tarragona, Lleida i Girona han estat rebuts en audiència per la Molt Honorable presidenta del Parlament.

Barcelona, 24.02.2016.- La presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, acompanyada pels responsables de les vocalies del COPEC a Tarragona, Jèssica Casas, a Lleida, Jordi Viladrosa, i a Girona, Marta Pagès, ha acudit puntual a la trobada amb la M. Hble. Senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya aquest darrer dimecres de febrer.

Els representants del Col·legi de Pedagogs, han explicat que representen aproximadament a 5.000 professionals de la pedagogia i la psicopedagogia, arreu del país, i que com la corporació professional un dels seus objectius és vetllar per a l’exercici ètic de la professió envers la ciutadania i la defensa de la professió pedagògica allà on es doni el fet educatiu tant en àmbits com el social o l'empresarial, a més del que és més conegut per la societat, l’educatiu. Un altre dels objectius presentats és la creació de coneixement per mitjà del debat i l’anàlisi compartint amb col·legues de professió i d’altres disciplines afins per a generar sinergies al voltant de l’educació en el seu sentit més ampli que reverteixi en l’assoliment d’una societat més justa i equitativa.

La presidenta del Parlament, ha esperonat a què el Col·legi es presenti i ho expliqui als grups parlamentaris i sol·liciti comparèixer en les comissions que es constitueixen amb motiu de les iniciatives legislatives que s’estiguin tractant relacionades amb l’àmbit que el COPEC representa, ja que considera que el Parlament és on la ciutadania -i les entitats que representen a col·lectius- han de poder participar i contribuir.

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > NdP - El COPEC rebut en audiència per la Presidenta del Parlament

Durant la trobada Rosa Rodríguez ha fet referència al compromís del Col·legi de Pedagogs quant al procés social i polític en què es veu immersa la societat catalana, reiterant el compromís de seguir donant suport a les institucions de Catalunya i a defensar la identitat, la cultura i la llengua catalana, des del respecte a les diferents sensibilitats que conviuen en el col·lectiu col·legial que aixopluga el Col·legi.

Una trobada, participada i distesa en què la presidenta del COPEC, ha lliurat a la presidenta Forcadell la memòria d’activitats, la revista del Col·legi i un exemplar del llibre “Pedagogia: professionals de l'educació i la cultura” (Besalú i Feu, 2009) autors bons coneguts de la presidenta del Parlament.


La delegació del COPEC valora satisfactòriament la trobada i agraeix l’acollida i l’empatia que ha mostrat la presidenta Carme Forcadell envers la presentació del Col·legi, les seves inquietuds i expectatives. Amb aquesta reunió el COPEC inicia una ronda de visites als Consellers i Conselleres dels Departaments de la Generalitat relacionats amb el Col·legi i els àmbits d’actuació professional del pedagog/a i psicopedagog/a.

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) és una corporació de dret públic creada per la Llei 14/2001, de 14 de novembre, del Parlament de Catalunya, que actua en una pluralitat de camps d’actuació, com són, entre altres, educació, formació, salut, ocupació, atenció a les persones, cultura, mediació, cooperació al desenvolupament, justícia o TICs i Mass Media.


Data de publicació: 2/3/2016