Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DIARI ARA - Jordi Viladrosa: “Ganàpies: els més grans de classe” | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Comunicació > Premsa

DIARI ARA - Jordi Viladrosa: “Ganàpies: els més grans de classe”

DIARI ARA - Jordi Viladrosa: “Ganàpies: els més grans de classe”  02/9/2017

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Comunicació > DIARI ARA - Jordi Viladrosa: “Ganàpies: els més grans de classe”
Jordi Viladrosa i Clua
Vocal de Lleida
Col·legi de Pedagogs de CatalunyaDIARI ARA - Jordi Viladrosa: “Ganàpies: els més grans de classe per Marc Serrano

La tendència actual és cap a la personalització dels aprenentatges. L’organització escolar hi ha de donar resposta i saber posar la ciència pedagògica al servei de les necessitats de l’alumnat”.

“Massa sovint la normativa educativa és poc flexible i, d’altra banda, als equips docents els costa dur a la pràctica l’autonomia de la qual disposen”

“El que se sol buscar és fer algun tipus d’agrupament que faciliti també la tasca del professorat. Els agrupaments flexibles, el treball cooperatiu -recomana-, són un recurs que pot donar resposta a aquesta atenció a la diferència natural des de la perspectiva de la inclusió”

“Depèn del plantejament de cada escola o de cada centre educatiu. Si el projecte pedagògic preveu que els agrupaments flexibles periòdics i la metodologia han de ser facilitadors de l’atenció de les diferents necessitats que presenta l’alumnat, i que han d’estar al seu servei i no a l’inrevés, ja tenim molt de guanyat. En aquest cas -considera- aquesta diferència d’edat entre els alumnes nascuts a primers d’any i els nascuts a finals no es notarà tant com en els agrupaments i sistemes de treball tradicionals”

“En general, l’experiència és que el més gran sol seguir millor el ritme de les classes i s’acostuma a l’èxit. Això li afegeix una bona dosi d’avantatges malgrat que, com sempre, no es pot generalitzar”


Data de publicació: 2/9/2017