Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com RESPOSTA MINISTERI SOBRE LES BEQUES DE SUPORT EDUCATIU | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

RESPOSTA MINISTERI SOBRE LES BEQUES DE SUPORT EDUCATIU

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > RESPOSTA MINISTERI SOBRE LES BEQUES DE SUPORT EDUCATIU
Us informem que amb motiu de la recent publicació de la Resolució de 3 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018, des del Consell General de Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs d'Espanya (CGCOPYP) es va sol·licitar al Ministeri d'Educació Cultura i Esport la petició d'aclariment ja que la seva redacció donava lloc a confusió respecte les titulacions que es reconeixien com habilitades per impartir reeducació pedagògica, segons el que disposa l'article 7.6 b) 4t de l'esmentada convocatòria d'ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, i queda per error exclosa la figura del Pedagog. 

En data 30 d'agost de 2017 es va rebre la resposta des de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, comunicant que els llicenciats-graduats en pedagogia es troben habilitats per impartir reeducació pedagògica. 

Data de publicació: 5/9/2017